Chỉ đạo, Điều hành

Tuyên Quang tuyên dương 86 điển hình học và làm theo Bác

Tuyên Quang

Tỉnh Tuyên Quang có 249/249 Đảng bộ cơ sở xây dựng mô hình tiêu biểu, 373 việc "làm theo"; Chi bộ cơ sở có 2.045 mô hình tiêu biểu, 3.318 việc "làm theo", có trên 53.000 đảng viên đăng ký việc làm theo phong cách Hồ Chí Minh.

Tuyên dương các điển hình tiêu biểu. (Ảnh: Quang Đán/TTXVN)

TTXVN - Ngày 18/5, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức gặp mặt, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023 và trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đến nay, tỉnh Tuyên Quang có 249/249 Đảng bộ cơ sở xây dựng mô hình tiêu biểu, 373 việc "làm theo"; Chi bộ cơ sở có 2.045 mô hình tiêu biểu, 3.318 việc "làm theo", có trên 53.000 đảng viên đăng ký việc làm theo phong cách Hồ Chí Minh. Đến quý I/2023, 100% cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng kế hoạch của tập thể; 99,3% đảng viên đang công tác xây dựng kế hoạch cá nhân và đăng ký việc làm theo Bác. Năm 2022, tỉnh xuất bản 67.000 cuốn chuyên đề, năm 2023 xuất bản 67.500 cuốn chuyên đề phục vụ học tập trong Đảng bộ và tuyên truyền tới nhân dân.

Dịp này, tỉnh Tuyên Quang tuyên dương 86 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023.

Ban Tổ chức giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trao 5 giải A, 12 giải B, 15 giải C, 16 giải Khuyến khích và 7 giải thưởng Quảng bá đồng hạng các các tác giả, nhóm tác giả.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, là minh chứng sinh động cho việc học và làm theo lời Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn, trở thành công việc tự giác, thường xuyên.

Thời gian tới, xác định việc học và làm theo lời Bác là trách nhiệm, danh dự, thể hiện tinh thần tiên phong, nêu gương, các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục thi đua, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, sớm đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững ở miền núi phía Bắc, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng. Đồng thời, khơi dậy truyền thống lịch sử vẻ vang của quê hương cách mạng; tô thắm thêm nét đẹp văn hóa độc đáo, phong phú của mảnh đất và con người Tuyên Quang.

Tỉnh tập trung làm tốt công tác cán bộ, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực hoặc có năng lực nhưng không nhiệt tình, sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy làm bê trễ công việc./.

Vũ Quang

Tin liên quan

Xem thêm