Xã hội

Học và làm theo Bác: Sóc Trăng tuyên dương nhiều tập thể cá nhân điển hình

Sóc Trăng

Trong 3 năm qua, các tổ chức Đảng, các ngành, cấp đã biểu dương, khen thưởng 691 tập thể, 1.780 cá nhân có những mô hình hay, việc làm ý nghĩa, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng...

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

TTXVN - Ngày 17/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng, sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm tự thân, hành động tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Các tập thể, cá nhân đã kết hợp chặt chẽ giữa “học tập” và “làm theo”; chú trọng nâng cao vai trò nêu gương, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu; chủ động, linh hoạt lồng ghép thực hiện nội dung Kết luận số 01, Chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm của tỉnh gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động do Trung ương, tỉnh, ngành phát động; đóng góp tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua đã xuất hiện nhiều mô hình hay, việc làm thiết thực, ý nghĩa, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Điển hình như các mô hình: Tổ Giám sát cộng đồng; Tổ tư vấn y tế phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; Túi an sinh công đoàn; Bếp ăn nghĩa tình; Chuyến xe nghĩa tình - đồng hành vượt qua đại dịch; Gian hàng 0 đồng - chia sẻ yêu thương; Tiếng loa thanh niên; Kết nối trái tim…

Cùng với việc thực hiện, các tổ chức Đảng, các cấp, ngành đã làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 3 năm qua, các tổ chức Đảng, các ngành, cấp đã biểu dương, khen thưởng 691 tập thể, 1.780 cá nhân có những mô hình hay, việc làm ý nghĩa, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng và có những cá nhân được điển hình toàn quốc.

Tại Hội nghị, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của các tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong triển khai Kết luận số 01. Dù kết quả đạt được rất đáng tự hào, trân trọng, nhưng theo lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng, cần thẳng thắn nhìn nhận, việc triển khai Kết luận số 01 vẫn còn một số hạn chế.

Thời gian tới, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hành động tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả Kết luận số 01 gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, đảng viên gương mẫu; kịp thời ngăn chặn, xử lý khi phát hiện vi phạm kỷ luật; đồng thời phát hiện, tuyên dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích điển hình tiêu biểu tạo động lực lan tỏa...

Dịp này, có 16 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng./.

Trung Hiếu

Xem thêm