Xã hội

Phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới - Chủ động, sáng tạo, tự tin tỏa sáng

Phụ nữ Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng, khẳng định đóng góp của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

TTXVN - Cùng với sự phát triển của đất nước và việc thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới, phụ nữ ngày nay đã đạt được nhiều thành tựu trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phụ nữ Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng, khẳng định đóng góp của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

TTXVN

Tin liên quan

Xem thêm