Xã hội

Phú Yên xây dựng nhiều khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Phú Yên

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh có 64/83 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Xã Xuân Bình (thị xã Sông Cầu) vừa được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Tỉnh Phú Yên phấn đấu xây dựng nhiều khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng nông thôn. Đồng thời tập trung nguồn lực để đưa một số địa phương đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện theo lộ trình đã đề ra.

*Tuy An tập trung về đích nông thôn mới

Huyện Tuy An phấn đấu năm 2023 xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; đến năm 2025 có ít nhất 3 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 3 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 3 vườn mẫu nông thôn mới; có trên 10 sản phẩm được UBND tỉnh Phú Yên công nhận sản phẩm OCOP hạng 3 sao trở lên.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, hiện nay huyện Tuy An có 14/14 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, khi rà soát, đánh giá lại theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, địa phương còn nhiều chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt chuẩn, tập trung vào các tiêu chí cần nhiều nguồn lực để thực hiện như: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông; các tiêu chí liên quan đến đời sống sản xuất của người dân như: thu nhập, hộ nghèo, môi trường, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Đối với việc xây dựng huyện nông thôn mới, Tuy An mới chỉ đạt 3/9 tiêu chí, tỷ lệ đạt các tiêu chí còn thấp so với quy định.

UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu UBND huyện Tuy An cần xác định nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm hoàn thành từng chỉ tiêu, tiêu chí huyện nông thôn mới theo quy định bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, bổ sung, hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới chưa đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025 tại 14 xã công nhận nông thôn mới. Huyện cũng cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao tại 2 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (An Chấn và An Ninh Tây).

Bên cạnh đó, huyện Tuy An tập trung nguồn lực, xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới; quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn, triển khai nhiều chương trình, đề án, dự án phát triển sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế trên tất cả lĩnh vực; phấn đấu mỗi xã có 1 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP; tận dụng lợi thế vùng miền, phát triển du lịch, dịch vụ thương mại và các mô hình phát triển sản xuất tại địa phương. Các địa phương trong huyện xây dựng cảnh quan môi trường, các tuyến đường hoa, cây xanh, đặc biệt là các tuyến đường đến các địa điểm tham quan, du lịch nhằm tạo điểm nhấn về huyện nông thôn mới.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An Nguyễn Văn Hoàng chia sẻ: Thời gian tới, Tuy An tiếp tục giữ vững các tiêu chí đã đạt, đầu tư đạt chuẩn các tiêu chí chưa đạt, ưu tiên tập trung chỉ đạo quyết liệt các tiêu chí chưa đạt mà cần ít vốn đầu tư; xây dựng lộ trình thực hiện theo mốc thời gian cụ thể, có kế hoạch bố trí nguồn vốn đầu tư thực hiện có hiệu quả và đẩy mạnh phát triển sản xuất tăng thu nhập cho người dân. Địa phương tiếp tục rà soát đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí đô thị văn minh; xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt; phối hợp với các ban, ngành của huyện thực hiện đạt chuẩn đô thị văn minh.

*Xây dựng nhiều khu dân cư kiểu mẫu

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh có 64/83 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó 16 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện Tây Hòa và huyện Phú Hòa được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Điểm nổi bật nữa trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Phú Yên đó là toàn tỉnh đã xây dựng được 16 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 19 vườn mẫu nông thôn mới. Các mô hình mẫu này tạo điểm nhấn khác biệt cho từng địa phương về cảnh quan môi trường nông thôn, kết cấu hạ tầng cơ sở vật chất: nhà ở dân cư; cơ sở vật chất văn hóa; trường học, đường giao thông nông… trở nên hoàn thiện hơn, khang trang hơn, song vẫn đậm bản sắc văn hóa, nét đẹp vùng nông thôn.

Huyện Tây Hòa có 6 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thôn Quảng Mỹ (xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa) đã xây dựng thành công khu dân cư kiểu mẫu sau hai năm phát động. Hiện thôn không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 61 triệu đồng/người/năm. Tất cả các tuyến đường thôn, xóm đã có hệ thống điện chiếu sáng; nhà văn hóa thôn được sửa chữa khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Huyện Phú Hòa hiện đã công nhận 3 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 11 vườn mẫu nông thôn mới. Nhiều mô hình vườn mẫu, bà con đã ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất giúp nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập.

Ông Hồ Văn Nhân, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Phú Yên cho biết, tỉnh Phú Yên phấn đấu đến năm 2025 có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; có từ 3-4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và từ 1-2 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao./.

Tường Quân

Xem thêm