Chỉ đạo, Điều hành

Quảng Nam: Triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Quảng Nam

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Quảng Nam xem xét, quyết định một số nội dung liên quan đến công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

TTXVN - Ngày 5/5, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 14, xem xét, quyết định một số nội dung liên quan đến công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày tờ trình về cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 ngân sách địa phương sang năm 2023; phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn các dự án sử dụng vốn nước ngoài (ODA) giai đoạn 2021-2025; kết quả thực hiện và đề xuất hướng xử lý theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước đối với Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trong các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.

Các đại biểu đang thảo luận tại kỳ họp. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Các đại biểu đã thống nhất thông qua 5 Nghị quyết gồm: Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2023 của các huyện, thị xã, thành phố: Thăng Bình, Phú Ninh, Điện Bàn, Tam Kỳ; Bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2023 của các huyện, thị xã, thành phố: Thăng Bình, Điện Bàn, Tam Kỳ; Điều chỉnh diện tích một số danh mục các dự án thu hồi đất và danh mục dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa của huyện Thăng Bình đã được HĐND tỉnh thông qua (tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 8/12/2021; số 69/NQ-HĐND ngày 9/12/2022); Bãi bỏ Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011 của HĐND tỉnh quy định về số lượng và mức phụ cấp đối với Công an viên thường trực cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trong các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025./.

Trịnh Bang Nhiệm

Xem thêm