Chính sách mới

Sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây vào Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Hà Nội

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo 2 Trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, thực hiện việc sáp nhập.

TTXVN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 12/5/2023 sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây vào Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, thực hiện việc sáp nhập theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4909/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025” tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây theo đề xuất của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Mục tiêu chung đề án hướng đến là nâng cao chất lượng các thành tố chất lượng, từ đó nâng cao chất lượng tổng thể của các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi đề án, phục vụ cho nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, thực hiện Chương trình 06/CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025".

Mục tiêu cụ thể là 100% giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đạt yêu cầu phẩm chất, trình độ đào tạo, năng lực thực tế và được bồi dưỡng chuyên môn hằng năm; 30-35% đội ngũ giảng viên của trường Đại học Thủ đô Hà Nội; 15% của trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây đạt trình độ tiến sĩ vào năm 2025.

Mục tiêu tiếp theo là: xây dựng 13 chương trình đào tạo trình độ đại học, 8 thạc sĩ, 1 chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, 4 chương trình đào tạo chất lượng cao được xây dựng và mở mã ngành. Giữ vững quy mô tuyển sinh đối với 2 cơ sở đào tạo đối với các ngành hiện có và tăng quy mô tuyển sinh hàng năm 3-5%, đồng thời, mở rộng đào tạo song ngành; tổ chức tự đánh giá 12 chương trình đào tạo trình độ đại học; 12 chương trình đào tạo trình độ đại học được tổ chức đánh giá ngoài và đạt chất lượng kiểm định, được cấp giấy chứng nhận bởi trung tâm kiểm định; 2 chương trình đào tạo trình độ đại học trong các lĩnh vực Ngôn ngữ và Khoa học giáo dục được kiểm định theo tiêu chuẩn của các trường đại học Đông Nam Á và được cấp phép đạt tiêu chuẩn chất lượng của các trường đại học Đông Nam Á.

Mỗi năm biên soạn 8 giáo trình/ngành đào tạo, hệ thống học liệu điện tử được xây dựng đảm bảo phục vụ đầy đủ cho giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên ở từng môn học của tất cả chương trình đào tạo…

Theo chủ trương của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây sáp nhập vào Trường Đại học Thủ đô Hà Nội vào giai đoạn 2021-2025. Đến năm 2025, các cơ sở đào tạo của Thủ đô gồm Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây tự chủ 100% kinh phí chi thường xuyên./.

Tin liên quan

Xem thêm