Giáo dục

Sinh viên ngành Sư phạm tại Thanh Hóa được hỗ trợ học phí

Thanh Hóa

Việc hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí giúp sinh viên yên tâm học tập; các cơ sở đào tạo sư phạm có thêm cơ hội thu hút nhiều sinh viên giỏi, góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục của đất nước.

Từ khóa tuyển sinh năm học 2021-2022, sinh viên theo học ngành Sư phạm sẽ được hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

TTXVN - Theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm với ổng kinh phí hỗ trợ đợt này là hơn 104 tỷ đồng.

Trường Đại học Hồng Đức được hỗ trợ gần 90 tỷ đồng; Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch hơn 14 tỷ đồng. Kinh phí này được trích từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2023.

Theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm, từ khóa tuyển sinh năm học 2021 - 2022, sinh viên theo học ngành Sư phạm sẽ được hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí trong suốt quá trình theo học tại trường. Điều này sẽ giúp sinh viên có thêm sự hỗ trợ thiết thực; các cơ sở đào tạo sư phạm có thêm cơ hội thu hút nhiều sinh viên giỏi, góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục của đất nước. Tuy nhiên, học kỳ 2 năm học 2022 - 2023, hàng nghìn sinh viên Sư phạm của Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa chưa được nhận tiền hỗ trợ học tập do ngân sách của tỉnh chưa chuyển về trường.

Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, Bùi Văn Dũng lý giải về vấn đề này cho biết, việc các sinh viên Sư phạm chưa nhận đủ kinh phí hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị định 116 là do đến thời điểm này, nhà trường chưa được tỉnh cấp tiền hỗ trợ học kỳ 2 (năm học 2022 - 2023).

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa cho biết, kinh phí để chi trả cho sinh viên Sư phạm theo Nghị định 116 đang gặp nhiều vướng mắc do nguồn kinh phí rất lớn. Hiện, tỉnh chưa cân đối được nguồn đảm bảo để thực hiện. Sở đã tham mưu UBND tỉnh có văn bản báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị hỗ trợ phần kinh phí này

UBND tỉnh Thanh Hóa giao các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác, tính pháp lý, thẩm quyền phê duyệt của nội dung tham mưu thẩm định số liệu báo cáo và việc đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định.

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa kiểm tra, kiểm soát và thực hiện các thủ tục nghiệp vụ cấp kinh phí cho Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo quy định. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa có quyền từ chối các khoản chi không đủ điều kiện và chịu trách nhiệm về quyết định của mình theo quy định hiện hành của pháp luật.

Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí được giao đúng chế độ, chính sách, điều kiện, tiêu chuẩn, định mức, mục tiêu, đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, chống thất thoát, lãng phí và thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định pháp luật hiện hành; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình.

Các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ động theo dõi, hướng dẫn và giải quyết các công việc liên quan đến việc tổ chức thực hiện của Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định; tham mưu đề xuất, báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền./.

Khiếu Tư

Xem thêm