Xã hội

Sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí 2016 đáp ứng yêu cầu phát triển

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Cơ sở khoa học và thực tiễn sửa đổi Luật Báo chí 2016 - Tổng kết thi hành Luật Báo chí 2016, diễn ra tại Hà Nội.

Hội thảo đã thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu. (Ảnh Phương Hà)

TTXVN - Ngày 10/6, Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Cơ sở khoa học và thực tiễn sửa đổi Luật Báo chí 2016 - Tổng kết thi hành Luật Báo chí 2016, diễn ra tại Hà Nội.

Hội thảo do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư Pháp, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị phối hợp tổ chức, nhằm hướng tới việc đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí 2016, đồng thời đánh giá hoạt động báo chí trong thời gian qua một cách tổng thể và khoa học.

Thông tin tại Hội thảo cho biết, Luật Báo chí năm 2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Sau 6 năm thực hiện, Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận nhiều đánh giá tích cực từ các bộ, ngành, địa phương và cơ quan báo chí. Luật Báo chí năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã tạo hành lang pháp lý để hoạt động báo chí phát triển vượt bậc, quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của nhân dân được bảo đảm và phát huy trong khuôn khổ Hiến pháp và luật định.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn không ít bất cập do Luật Báo chí 2016 không theo kịp với sự đổi mới về khoa học và công nghệ thông tin, trong thời kỷ nguyên số. Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Báo cáo số 57/BC-BTTTT ngày 30/3/2022 báo cáo Chính phủ về kết quả nghiên cứu, rà soát Luật Báo chí năm 2016 và kiến nghị sửa đổi, bổ sung. Báo cáo nêu đã ra 27 nội dung, nhóm nội dung có quy định bất cập, không phù hợp với thực tiễn của pháp luật báo chí. Những vấn đề đó cho thấy việc sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí 2016 cho phù hợp với thực tiễn là cần thiết, nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho báo chí hoạt động, phát triển; đồng thời khắc phục những tồn tại, bất cập, bổ sung quy định để điều chỉnh kịp thời những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Các ý kiến đại biểu tham dự Hội thảo đã đi sâu vào một số vấn đề chính gồm: Đánh giá 6 năm thi hành Luật Báo chí 2016, phân tích thực trạng về công tác quản lý nhà nước và hoạt động báo chí, những nhóm vấn đề gợi mở cho nhiệm vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí 2016 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong giai đoạn tới.

Theo Tiến sỹ Phan Văn Kiền, Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hội thảo lần này đề cập đến một chủ đề rất thời sự, nóng bỏng hiện nay của báo chí Việt Nam. Luật Báo chí là khung khổ pháp lý quan trọng nhất để báo chí hoạt động trong bối cảnh xã hội và bản thân nền báo chí đang có nhiều biến động, chuyển đổi liên tục, đa chiều như hiện nay.

Đại diện Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho rằng, hơn 6 năm qua, với hành lang pháp lý của Luật Báo chí 2016, lĩnh vực phát thanh, truyền hình đã ghi nhận những bước chuyển biến tích cực cả về lượng và chất. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực cũng bộc lộ những bất cập, hạn chế, đặc biệt khi xu thế chuyển đổi số ngày càng lan tỏa và tác động mạnh trong mọi mặt đời sống xã hội như hiện nay, đòi hỏi phải có những sửa đổi, bổ sung về chức năng, nhiệm vu, quyền hạn của báo chí, về mô hình tổ chức, sản phẩm báo chí, nguồn về nhân lực ngành báo chí...

Một số ý kiến đại biểu đã phân tích, dự báo, đưa ra những luận cứ khoa học và thực tiễn về xu hướng phát triển của báo chí hiện đại, những khó khăn thách thức trong việc thực hiện các chiến lược, chủ trương lớn phát triển báo chí Việt Nam như Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025 và định hướng đến 2030... và cơ sở khoa học cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những bài học kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp, cơ chế, phương thức thực thi Luật Báo chí nhằm nâng cao chất lượng nội dung tác phẩm, hoàn thành tốt trách nhiệm xã hội và gìn giữ sự trong sáng của đạo đức nghề nghiệp…

Theo Ban Tổ chức, những ý kiến đóng góp tại Hội thảo sẽ là thông tin hữu ích giúp cơ quan chức năng tham mưu, thẩm định Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí 2016, cũng như đề xuất đưa Dự án này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội trong thời gian tới./.


Phương Lan

Tin liên quan

Xem thêm