Thời sự

Tạo hành lang pháp lý đầy đủ, quản lý hiệu quả công trình quốc phòng và khu quân sự

Xây dựng tiềm lực quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, hệ thống chính trị, toàn xã hội quan tâm, đặc biệt là tập trung xây dựng tiềm lực cơ bản về chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ, quân sự.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức phát biểu tại họp báo (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

TTXVN - Sáng 17/5, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Lưu Quang Vụ, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đồng chủ trì họp báo.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh, xây dựng tiềm lực quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa luôn là một nhiệm vụ rất quan trọng của mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Công tác này luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, hệ thống chính trị, toàn xã hội rất quan tâm; đặc biệt là việc tập trung xây dựng tiềm lực cơ bản về chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ, quân sự.

Việc xây dựng, quản lý, bảo vệ các công trình quốc phòng và khu quân sự là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, được quan tâm triển khai trong những năm qua. Đây là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội để có những công trình quốc phòng, khu quân sự đáp ứng được yêu cầu khi có tình huống xảy ra.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Đức, trước đây, công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự được triển khai thực hiện theo Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Tuy nhiên, trước tình hình mới, cần thiết phải nâng cấp Pháp lệnh để có một đạo luật nhằm triển khai công tác này hiệu quả hơn.

Nêu một số thông tin cơ bản về Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Thiếu tướng Lưu Quang Vụ cho biết, dự án Luật gồm 6 chương, 34 điều. Dự án Luật được xây dựng dựa trên 4 nhóm chính sách: Hoàn thiện quy định về xác định phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự và nội dung quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Chế độ quản lý, bảo vệ đối với khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn, vành đai an toàn kho đạn dược, hàng lang an toàn kỹ thuật hệ thống anten quân sự của các công trình quốc phòng và khu quân sự; Việc chuyển đổi mục đích sử dụng, phá dỡ, di dời công trình quốc phòng và khu quân sự; Chính sách đối với địa phương, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và địa bàn khu vực bị ảnh hưởng do yêu cầu của công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Về nội dung quản lý công trình quốc phòng và khu quân sự, dự án Luật đề cập đến việc lập hồ sơ quản lý; sử dụng, bảo quản, bảo trì công trình quốc phòng và khu quân sự; phá dỡ, di dời công trình quốc phòng và khu quân sự; thống kê, kiểm kê công trình quốc phòng và khu quân sự; tổ chức quản lý công trình quốc phòng và khu quân sự.

Đối với nội dung bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, dự án Luật đề cập đến việc xác định phạm vi bảo vệ; chế độ đối với khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn kho, đạn dược, hành lang an toàn kỹ thuật hệ thống anten quân sự; xử lý công trình, vật kiến trúc, quản lý sử dụng đất, mặt nước trong phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; lực lượng bảo vệ và nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự thuộc Bộ Quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng thuộc Bộ Công an phối hợp tham gia bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng thuộc cơ quan, tổ chức, địa phương được giao bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.

Dự án Luật xây dựng điều khoản quy định quyền, nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và chế độ, chính sách, kinh phí bảo đảm trong hoạt động quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; quản lý Nhà nước trong quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Thiếu tướng Lưu Quang Vụ cho biết, Bộ Quốc phòng đã lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật, báo cáo và được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 50/2022/QH5 ngày 13/6/2022.

Bộ đã tổ chức khảo sát, hội thảo tại 6 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lấy ý kiến tham gia của 48 bộ, ngành, địa phương; xin ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân trong và ngoài nước đối với dự án Luật.

Thiếu tướng Trần Đức Thuận, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho biết, theo kết quả thẩm tra, các thành viên Ủy ban đều nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự như đã nêu trong tờ trình của Chính phủ; đồng thời cho rằng, việc ban hành Luật là nhằm tiếp tục cụ thể hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến bảo vệ Tổ quốc, quân sự, quốc phòng; khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập sau hơn 28 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của dự thảo luật với pháp luật có liên quan; tạo hành lang pháp lý đầy đủ, khả thi để hoạt động quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự có hiệu quả, hiệu lực...

Theo kế hoạch, Quốc hội khóa XV sẽ cho ý kiến đối với dự án Luật Quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự lần thứ nhất tại Kỳ họp thứ 5 và thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Tại họp báo, đại diện Bộ Quốc phòng, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã trả lời báo chí về một số nội dung: tính thống nhất hệ thống pháp luật khi xây dựng dự án Luật; về những quy định trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất quốc phòng, khu quân sự…/.

Thu Phương

Tin liên quan

Xem thêm