An sinh

Tham vấn kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính sách và sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế

Đại diện WHO cho rằng, Việt Nam cần phấn đấu đạt 100% tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, nghĩa là đạt hơn 9% dân số còn lại, và việc duy trì mức bao phủ hiện tại một cách bền vững là một ưu tiên.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: TTXVN phát

(TTXVN) "Tham vấn kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính sách và sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế", đây là chủ đề Hội thảo do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức ngày 22/4, tại Hà Nội. Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn và Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam Kidong Park đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện các đơn vị thuộc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Y tế, các bệnh viện, cùng nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn cho biết, trong chặng đường 30 năm triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, nước ta đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Độ bao phủ tăng dần qua các năm và đảm bảo mục tiêu bao phủ toàn dân. Quỹ Bảo hiểm y tế đã góp phần thay thế hiệu quả cơ chế tài chính về y tế. Nếu như các năm 2009, 2015, độ bao phủ bảo hiểm y tế lần lượt đạt 57% và 74,7% dân số, đến năm 2021, độ bao phủ đã đạt 91% dân số. Đây là một trong những thành tựu có sự đóng góp không nhỏ của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Song hành với đó, việc đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế đã đạt được nhiều kết quả tiến bộ. Hàng năm, hơn 100 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được đảm bảo quyền lợi. Năm 2020-2021, do tác động của dịch COVID-19, Quỹ Bảo hiểm y tế đã cùng ngân sách nhà nước góp phần không nhỏ trong công tác khắc phục hậu quả và phòng, chống dịch, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của chính sách bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, theo Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn, việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tại Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức như: Độ bao phủ tuy rộng nhưng phát triển còn thiếu tính bền vững. Mức đóng bảo hiểm y tế xét về tỷ lệ/thu nhập là cao, song vẫn còn khá thấp so với yêu cầu thực tiễn, trong khi quyền lợi liên tục được mở rộng, nâng cao cho người bệnh. Chưa đảm bảo sự hài hòa cân đối giữa năng lực của các cơ sở khám chữa bệnh, vẫn còn dòng người khá lớn đi khám chữa bệnh ở bên ngoài…. Phát sinh từ thực tiễn cho thấy còn nhiều bất cập từ Luật Bảo hiểm y tế, vì vậy phải có sửa đổi, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế này.

Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam Kidong Park nhấn mạnh, bảo hiểm y tế toàn dân là mục tiêu chung của bất kỳ hệ thống y tế trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đáng chú ý, bảo hiểm y tế là một biện pháp hữu hiệu để bảo đảm khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu cho tất cả mọi người và bảo vệ tài chính cho tất cả mọi người khi sử dụng các dịch vụ y tế cần thiết.

"Việt Nam hiện đã có 91% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Đây là một thành tích đáng ghi nhận", ông Kidong Park đánh giá.

Theo ông Kidong Park, Việt Nam vẫn cần phấn đấu đạt 100% tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, nghĩa là đạt hơn 9% dân số còn lại, và việc duy trì mức bao phủ hiện tại một cách bền vững là một ưu tiên trong công tác tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm y tế. Đồng thời, Việt Nam cần thực hiện chức năng bảo vệ tài chính của cơ chế bảo hiểm y tế mạnh mẽ hơn nữa. Tình trạng người bệnh tự thanh toán tiền viện phí vẫn còn rất cao và một số dữ liệu cho thấy đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Để tiệm cận với mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, Việt Nam cần suy nghĩ về cách thức đổi mới ngoài cách làm thông thường, để tiếp cận các khu vực phi chính thức, bất kể họ làm gì, ở đâu, sẽ vẫn được đóng bảo hiểm y tế….

Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam cũng nhấn mạnh "WHO cam kết hợp tác với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Y tế và các đối tác quan trọng khác để hướng tới mục tiêu cải thiện sức khỏe người dân Việt Nam. Để làm được như vậy, Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cần làm việc cùng nhau và được trao quyền".

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã cùng đánh giá tình hình triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và vai trò của cơ quan quản lý quỹ trong việc tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; những nội dung dự kiến sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế lần này; cũng như chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về vai trò, mô hình hoạt động, quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý quỹ bảo hiểm y tế; mô hình hoạt động của cơ quan giám định bảo hiểm y tế, kinh nghiệm tổ chức hoạt động giám định bảo hiểm y tế và khuyến nghị cho Việt Nam…/.

Chu Thanh Vân

Xem thêm