An sinh

Thành phố Hồ Chí Minh: Bảo đảm tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động

Tăng cường tuyên truyền, theo dõi tiến độ thực hiện chi hỗ trợ; tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo kế hoạch của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

TTXVN - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện khẩn trương thẩm định hồ sơ, ban hành quyết định hỗ trợ và thực hiện giải ngân kinh phí theo đúng quy định; không để chậm trễ, bảo đảm đúng tiến độ.

Đây là nội dung trọng tâm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức khẩn trương thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Dương Anh Đức cũng yêu cầu, quá trình thực hiện phải đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch nhằm tránh trục lợi chính sách của nhà nước; xem xét, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo quy định; báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố) những nội dung vượt thẩm quyền. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, chậm nhất vào ngày 15/8/2022.

Phấn đấu hoàn thành công tác chi hỗ trợ tiền thuê nhà trong tháng 8/2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 43/CĐ-TTG ngày 19/5/2022; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố nếu không hoàn thành công tác chi hỗ trợ.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn thành phố, ông Dương Anh Đức yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài Chính, Công an thành phố tăng cường tuyên truyền; theo dõi tiến độ thực hiện chi hỗ trợ; tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tích cực vận động chủ doanh nghiệp nhanh chóng lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo đúng quy định.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ có thông báo truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc yêu cầu các địa phương khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện ngay việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo đúng quy định tại Quyết định 08. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện không được để chậm trễ, bảo đảm hỗ trợ đúng tiến độ…

Thống kê của Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 3/8, đã có 27.747 đơn vị, doanh nghiệp làm thủ tục xác nhận danh sách tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho 1.065.060 lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo quy định, hạn chót nộp hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động là ngày 15/8/2022, tức doanh nghiệp chỉ còn 11 ngày (tính từ 4/8) để thực hiện lập danh sách người lao động theo quy định và gửi cơ quan Bảo hiểm Xã hội./.

Thanh Vũ

Tin liên quan

Xem thêm