An sinh

Phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo địa phương trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

An Giang

An Giang phấn đấu đến cuối năm, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 8,32% lực lượng lao động phi chính thức; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,52% dân số.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

TTXVN- Sáng 2/8, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế toàn dân năm 2022 và các năm tiếp theo.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cùng sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt được nhiều kết quả tích cực; nhận thức về chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng cao.

Nhiều đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Một số địa phương có chính sách vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ cho đối tượng yếu thế tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế hộ gia đình. Nhờ đó, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân năm 2021 đạt trên 91,98% (vượt 0,98% chỉ tiêu do UBND tỉnh giao).

Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin có nhiều kết quả tốt. Việc giải quyết, chi trả chế độ, chính sách bảo hiểm được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng, việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm trên địa bàn còn một số hạn chế, nhất là số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ chiếm 3,29% so với lực lượng nông dân và lao động khu vực phi chính thức trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chiếm 12,52% lực lượng lao động trong độ tuổi. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế chỉ đạt 86,46% dân số toàn tỉnh.

Cùng với đó, nhận thức về vai trò của bảo hiểm y tế ở nhiều nơi còn chưa đầy đủ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương có nơi còn thiếu quyết liệt. Nhiều địa phương chưa kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cấp xã, phường.

Việc chấp hành chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của một số doanh nghiệp chưa nghiêm dẫn đến tình trạng nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn hạn chế, hiệu quả chưa cao…

Ông Lê Văn Phước yêu cầu, các cấp, các ngành và chính quyền địa phương cần bám sát thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh năm 2022; thường xuyên rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện của các địa phương theo bộ tiêu chí đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đồng thời, sớm củng cố, kiện toàn và thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến cấp xã, phường, thị trấn; phấn đấu toàn tỉnh đến cuối tháng 8/2022 đạt 100% các xã, phường, thị trấn có thành lập Ban Chỉ đạo nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo địa phương, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách này.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành và chính quyền địa phương cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến chủ sử dụng lao động, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trong tỉnh nhằm tăng đối tượng tham gia. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền chính sách tại 20 xã có người dân đang sinh sống thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn không còn được ngân sách Nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh Đề án hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho nhóm người cao tuổi (từ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi) giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn đến năm 2030 để Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp sắp tới của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan đề ra các giải pháp ngăn chặn kịp thời tình trạng trốn đóng, chiếm dụng, nợ đọng Quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; xử lý nghiêm những đơn vị cố tình trốn đóng, chiếm dụng, nợ quỹ bảo hiểm kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động và các trường hợp lạm dụng, trục lợi; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thực hiện các quy trình thủ tục thu, giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế gây cản trở, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm.

Lãnh đạo tỉnh An Giang trao Bằng khen của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN )

Theo ông Đặng Hồng Tuấn, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh An Giang, 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh có thêm 135.000 người tham gia bảo hiểm xã hội (đạt 82,85% chỉ tiêu), chiếm 14,25% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 108.143 người (đạt 97,3%), chiếm 11, 41% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm y tế là 1.654.180 người (đạt 93,45%), chiếm 86,46% dân số toàn tỉnh.

Tỉnh phấn đấu đến cuối năm, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 8,32% lực lượng lao động phi chính thức; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,52% dân số.

Dịp này, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tặng Bằng khen 15 tập thể và 14 cá nhân. UBND tỉnh An Giang tặng Bằng khen và logo cho một tập thể có thành tích xuất sắc trong phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ năm 2020 đến năm 2021./.

Công Mạo

Xem thêm