Thời sự

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Công tác dân vận phải bám sát cơ sở, tạo niềm tin trong dân

Hà Nội

Dự và phát biểu chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao, biểu dương sự cố gắng, những thành tích mà hệ thống dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đạt được trong năm 2022.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

(TTXVN) Sáng 6/1,Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 đã được tổ chức tại Hà Nội.

Bám sát cơ sở, gần dân

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, những thành tích mà hệ thống dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đạt được trong năm 2022.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, công tác dân vận phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, lý giải thấu đáo, kiên trì thuyết phục để nhân dân hiểu đúng tình hình đất nước và thế giới, những tác động tới nước ta; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Trên cơ sở đó, vận động, hướng dẫn nhân dân tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức để tham gia phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đất nước.

Không chỉ nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, lãnh đạo các cấp phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, chân thành lắng nghe, giải quyết kịp thời những bức xúc, vụ việc khiếu kiện, tiêu cực, tham nhũng mà nhân dân quan tâm; khắc phục hạn chế, bất cập của cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính gây phiền hà, cản trở cho người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải nêu gương trong học tập, lao động, công tác và cuộc sống hằng ngày; phải bám sát cơ sở, gần dân, học và làm theo phong cách dân vận của Bác Hồ "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân"; từ đó tạo niềm tin và phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Các chủ trương, chính sách có hay đến đâu mà không đi vào nhận thức, tình cảm, quyết tâm của nhân dân thì chưa đạt yêu cầu. Người làm công tác dân vận phải nắm sát tình hình nhân dân một cách chính xác, khoa học, đúng bản chất vấn đề", Thường trực Ban Bí thư nêu.

*"Lòng dân là thước đo"

Bên cạnh đó, Thường trực Ban Bí thư  Võ Văn Thưởng yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận, thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Cán bộ, đảng viên phải nêu gương trong thực hiện công tác dân vận, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, phải luôn ý thức sâu sắc "dân là gốc", "lòng dân là thước đo"; nghiên cứu kỹ, thấu đáo nhiều chiều, phù hợp với thực tiễn khi ban hành chủ trương, chính sách.

Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải thật sự là các "quyết sách lòng dân", xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đồng thời, phải động viên, hướng dẫn, tổ chức để nhân dân chủ động, tích cực tham gia thực hiện. Đồng thời, phải lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của các chính sách; thực hiện tốt phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; quan tâm giúp đỡ người yếu thế, khó khăn trong xã hội; đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, khu công nghiệp tập trung đông công nhân; thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo", nhất là trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; gắn phong trào thi đua với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của các cơ quan nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Ban Dân vận Trung ương và Ban Dân vận các cấp tập trung tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là nghị quyết của các Hội nghị Trung ương khóa XIII, các nội dung liên quan đến công tác dân vận, nhân dân; thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm định, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các văn bản của Đảng về công tác dân vận; chủ trì thực hiện có chất lượng, đúng tiến độ các đề án được giao, trọng tâm là tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trình Trung ương cho ý kiến vào đầu năm nay.

Ngành Dân vận chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, có kỹ năng, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan; thực hành theo phong cách dân vận của Bác "óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm".

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho đồng chí Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương đã có công cao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Dự Lễ trao tặng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các đại biểu dự Hội nghị đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Hà Thị Khiết.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

*Dân vận có trọng tâm, trọng điểm

Theo báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2022, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm điều lệ Đảng, các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận của hệ thống chính trị. Ban Dân vận các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận năm 2022; phổ biến, quán triệt các quyết định, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác dân vận của Đảng; xây dựng chương trình và triển khai thực hiện công tác dân vận có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nhiệm vụ chính trị của địa phương, các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân theo hướng sát thực, hiệu quả, gắn với cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát liên quan đến công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp tập trung cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và có sự phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan liên quan trong công tác vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, phong trào thi đua "Dân vận khéo" tiếp tục lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội…

Những kết quả quan trọng trên đã góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số cơ quan nhà nước, tổ chức đảng, người đứng đầu, một bộ phận cán bộ công chức, viên chức nhất là cấp cơ sở chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công tác dân vận; việc quán triệt, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp công tác dân vận ở một số nơi còn mang tính hình thức, kết quả, hiệu quả còn hạn chế. Công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận ở một số ngành, địa phương, kết quả phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội trong công tác dân vận còn có việc chưa chủ động, chưa kịp thời, chưa rõ nét, hiệu quả chưa cao…

Năm 2023, Ban Dân vận các cấp tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp ban hành, triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy về công tác dân vận; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị về "Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị"; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng các cấp về công tác dân vận và các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận và các văn bản mới ban hành.

Đồng thời, tham mưu cấp ủy chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; nắm bắt tình hình dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào theo tôn giáo; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải pháp có hiệu quả nhằm nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo…

Cùng với việc tăng cường kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, ban dân vận các cấp tiếp tục phát động và thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với tình hình thực tiễn địa phương; tổ chức hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2023)./.

Diệp Trương

Tin liên quan

Xem thêm