Xã hội

Tiếp tục lan tỏa, nhân rộng “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả”

TP. Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc nhận diện, phát hiện kịp thời để tôn vinh, lan tỏa, phát huy những tấm gương trong cuộc sống.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

TTXVN - Sáng 9/5, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 5 lần tổ chức tuyên dương "Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” trong phong trào yêu nước của Thành phố (từ năm 2014 đến năm 2022) và định hướng tổ chức trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, rất cần có những trao đổi, thảo luận để tìm ra giải pháp đổi mới, thúc đẩy phong trào thi đua, khơi sức tất cả các nguồn lực ở cả bên trong và bên ngoài hướng về Thành phố, cho sự phát triển của Thành phố; làm cho Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ giàu lên về vật chất, còn giàu về tinh thần, về nhân nghĩa, cách sống, xứng đáng là thành phố nghĩa tình.

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, cần đổi mới công tác thi đua khen thưởng để ghi nhận nhiều hơn, kịp thời hơn đối với những tập thể, cá nhân có những đóng góp cho sự phát triển của Thành phố; tiếp tục đẩy mạnh việc nhận diện, phát hiện kịp thời để tôn vinh, lan tỏa, phát huy những tấm gương trong cuộc sống. Cần thống nhất các tiêu chí “tấm gương thầm lặng mà cao cả” dành cho các tập thể, cá nhân nhưng không hành chính hóa vấn đề này, gây khó dễ cho công tác ghi nhận, tuyên dương. Các thủ tục cần hướng tới đơn giản, linh hoạt, hạn chế rườm rà, phức tạp.

Ghi nhận các ý kiến góp ý, ông Phan Văn Mãi cho rằng, cần nghiên cứu, đưa ra những cách thức phù hợp và xứng đáng để ghi nhận, tri ân, tuyên dương "Những tấm gương thầm lặng mà cao cả". Ví dụ như bên cạnh Bằng khen, phần thưởng có thể tổ chức đi thăm Lăng Bác, thăm quê Bác hoặc có những biện pháp chăm lo sức khỏe, hỗ trợ để thể hiện sự tôn vinh, trân trọng với các cá nhân điển hình…

Giai đoạn 2014 –2022, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức 5 lần tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” nhằm biểu dương, nhân rộng các nhân tố điển hình, góp phần phát triển các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước; tạo động lực mới, sinh khí mới, khích lệ và động viên tinh thần hăng say lao động sản xuất, học tập, những hoạt động nghĩa tình, nhân ái vì cộng đồng trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong phong trào thi đua xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố.

Qua 5 lần tổ chức, Thành phố đã xét chọn, tuyên dương 578 gương (130 tập thể, 448 cá nhân), đạt 46,3% số cá nhân được giới thiệu. Số lượng, chất lượng các tấm gương được nâng cao, trong đó hầu hết là những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, có đóng góp thầm lặng trên tất cả lĩnh vực đời sống xã hội ở nhiều thành phần, nghề nghiệp, lứa tuổi và được mở rộng, bổ sung thêm qua các kỳ tuyên dương. Công tác tổ chức bình chọn, tuyên dương có nhiều chuyển biến, góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào Người tốt - việc tốt, tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, ngày càng có nhiều hơn các hoạt động thiện nguyện, việc làm thầm lặng, mang lại lợi ích cho cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức tuyên dương"Những tấm gương thầm lặng và cao cả" được nhận Bằng khen. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi về các giải pháp tuyên truyền nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, giới thiệu và tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả”; nghiên cứu bổ sung một số tiêu chí xem xét tuyên dương cho từng đối tượng; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phát hiện, giới thiệu, bình xét và tuyên dương.

Hội nghị nhất trí cho rằng, thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác phát hiện, giới thiệu gương người tốt - việc tốt trong thời kỳ mới; vai trò của cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nội dung của các phong trào thi đua yêu nước để tạo sức lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân ở thành phố mang tên Bác. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức triển khai theo hướng hiệu quả, thiết thực gắn với tiếp tục đổi mới cơ chế phát hiện, giới thiệu, thủ tục xác nhận, tuyên dương khen thưởng đảm bảo rộng về đối tượng, thật về thành tích, đúng theo quy định và tuyên dương từ cấp cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò tích cực của cơ quan báo chí, truyền thông…

Dịp này, UBND Thành phố tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát hiện, xét chọn và tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” giai đoạn 2014 - 2022./.

Xuân Khu

Xem thêm