Văn hóa

Tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật

Hội thảo hướng tới đánh giá những kết quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) sau 15 năm thực hiện.

Bà Ngô Phương Lan, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương chủ trì buổi họp báo. (Ảnh: Việt Đức)

(TTXVN) Chiều 15/12, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức họp báo thông tin về Hội thảo khoa học toàn quốc “Nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và Kỳ họp thứ hai của Hội đồng.

Thông tin với báo chí, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Ngô Phương Lan cho biết, triển khai chương trình hoạt động toàn khóa và kế hoạch công tác năm 2022, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương sẽ tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc vào ngày 19/12 và Kỳ họp thứ hai (nhiệm kỳ 2021-2026) của Hội đồng vào ngày 20/12 tới tại Hà Nam.

Về Hội thảo khoa học toàn quốc, bà Ngô Phương Lan cho biết, trên cơ sở 100 chủ đề được đề xuất, Thường trực Hội đồng đã tổng hợp, lựa chọn, báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương về chủ đề Hội thảo năm 2022 là: Nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Với chủ đề trên, Hội thảo hướng tới những mục tiêu: Đánh giá những kết quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X); làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế sau 15 năm thực hiện Nghị quyết trong các lĩnh vực: sáng tạo, nghiên cứu, phát triển lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; công tác xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ; công tác củng cố, đổi mới hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật; công tác giao lưu và hợp tác quốc tế về văn học, nghệ thuật; công tác xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật quần chúng... ở các ngành, hội, đơn vị trung ương và địa phương. Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong hoạt động tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

Kết quả Hội thảo là những luận cứ khoa học để Hội đồng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Thường trực Ban Bí thư giao.

Về công tác chuẩn bị Hội thảo, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương thông tin, đến thời điểm này, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 153 bài tham luận. Số lượng tham luận cho thấy sự hưởng ứng của đông đảo các cơ quan tuyên giáo, văn hóa, văn nghệ; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình và văn nghệ sĩ cả nước với chủ đề Hội thảo, cùng sự quan tâm đặc biệt của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X).

Dự kiến tổng số đại biểu tham dự Hội thảo khoảng 250 người. Sau Hội thảo, Hội đồng lựa chọn các tham luận có chất lượng cao để biên tập, in kỷ yếu. Đây là tài liệu tham khảo giá trị, hữu ích cho những người làm công tác quản lý văn hóa, văn nghệ các cấp, các ngành liên quan đến văn học, nghệ thuật, các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ.

Thông tin về Kỳ họp thứ hai (nhiệm kỳ 2021-2026) của Hội đồng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương Ngô Phương Lan cho hay, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, ngay sau Lễ ra mắt Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 26/10/2022, Hội đồng đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để thảo luận về kết quả hoạt động của Hội đồng trong 10 tháng của năm 2022, triển khai nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm; về Dự thảo Quy chế làm việc của Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026; Chương trình làm việc toàn khóa của Hội đồng.

Đặc biệt, các thành viên Hội đồng đã tập trung trí tuệ thảo luận kỹ kế hoạch triển khai các nhiệm vụ còn lại của năm 2022 và nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Kỳ họp thứ hai này, Hội đồng sẽ tập trung thảo luận, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian giữa Kỳ họp thứ nhất với Kỳ họp thứ hai của Hội đồng (nhiệm kỳ 2021-2026); cho ý kiến về nhiệm vụ của Hội đồng dự kiến triển khai trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2021-2026.

Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: xây dựng, đề xuất và thực hiện Chương trình nghiên cứu tổng kết thực tiễn văn học, nghệ thuật thời kỳ đổi mới và hội nhập; thực hiện Chương trình xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam (giai đoạn 2); xây dựng Chương trình dịch thuật, chương trình biên tập, xuất bản các công trình trọng điểm quốc gia về văn học, nghệ thuật nhằm giới thiệu các công trình lý thuyết văn học, nghệ thuật và mỹ học quan trọng của thế giới, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập.

Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả các công việc thường niên của Hội đồng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch để chủ động tham gia cùng Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới"; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Tại họp báo, bà Ngô Phương Lan đã trao đổi, làm rõ các thông tin quan tâm của phóng viên báo chí liên quan đến Hội thảo và Kỳ họp thứ hai của Hội đồng./.

Việt Đức

Tin liên quan

Xem thêm