An sinh

Tuyên Quang : Đẩy mạnh hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Tuyên Quang

Từ đầu năm đến hết tháng 9/2023, các cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã hỗ trợ đào tạo nghề cho 3.325 người thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Đào tạo nghề hàn tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang. (Ảnh: Văn Thưởng)

TTXVN - Xác định đào tạo nghề là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang, toàn tỉnh hiện có 9 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Từ đầu năm đến hết tháng 9 năm 2023, các cơ sở đã hỗ trợ đào tạo nghề cho 3.325 người thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Những người được hỗ trợ là người có nhu cầu học nghề, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người lao động có thu nhập thấp; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức và cá nhân có liên quan…

Những năm qua, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Tuyên Quang đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyển sinh, đào tạo nghề. Năm 2022, Tuyên Quang đã tuyển sinh, đào tạo cho 8.500 người người, đạt 106,25 kế hoạch, góp phần quan trọng cung cấp nguồn lao động qua đào tạo cho thị trường lao động của tỉnh. Tỷ lệ học sinh, học viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt gần 70%. Nhiều ngành nghề khi ra trường được doanh nghiệp tuyển dụng 100%.

Trong thời gian qua, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm là một giải pháp góp phần giảm nghèo hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Cùng với đào tạo nghề, nhiều giải pháp khác đang được triển khai thực hiện gồm: Tăng cường tuyên truyền về giảm nghèo; triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách của Nhà nước, của tỉnh về giảm nghèo bền vững; tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển các mô hình kinh doanh, dịch vụ, tạo nhiều việc làm để tăng thu nhập cho người dân; tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án Xóa nhà ở tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu hoàn thành việc thực hiện xóa 3.820 nhà ở tạm, dột nát cho 100% hộ nghèo…

Theo kết quả rà soát năm 2022, toàn tỉnh còn 40.522 hộ nghèo, chiếm 18,90%.Tỉnh Tuyên Quang phấn đấu, đến hết năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn dưới 10%.

Văn Thưởng

Xem thêm