Thực thi chính sách

Tuyên Quang: Nâng cao nhận thức, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Tuyên Quang

Hội nghị giúp nâng cao nhận thức, nắm vững quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, bảo vệ bí mật Nhà nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

TTXVN - Ngày 26/4, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị quán triệt và tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, bảo vệ bí mật Nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được xác định là một nhiệm vụ trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hội nghị quán triệt, tập huấn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, nắm vững quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, bảo vệ bí mật Nhà nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Quy định số 58 ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 01 ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, bảo vệ bí mật Nhà nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung đề nghị, sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và yêu cầu nhiệm vụ của công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Quy định của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; xác định rõ trách nhiệm, nêu cao ý thức cảnh giác, đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng rà soát, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, thẩm định và kết luận chính xác về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên, không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn chính trị vào cấp ủy, lãnh đạo quản lý các cấp; nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, quản lý chặt chẽ đối với cán bộ, đảng viên, có biện pháp phòng ngừa, giáo dục, nhắc nhớ, răn đe và xử lý kịp thời trường hợp có biểu hiện vi phạm và vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Đồng thời, thực hiện nghiêm Quy chế số 15 ngày 01/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ Đảng của các cơ quan khối Nội chính; Quy chế số 16 ngày 21/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ bí mật Nhà nước của các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy./.

Quang Cường

Tin liên quan

Xem thêm