Khoa học

Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Hồng

Nam Định

Đây là diễn đàn đầu tiên được tổ chức có chủ đề dành riêng cho vùng Đồng bằng sông Hồng, khu vực có tiềm năng phát triển trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn của cả nước.

Các đại biểu ký biên bản ghi nhớ giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

TTXVN - Ngày 11/5, tại tỉnh Nam Định, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ cùng UBND tỉnh Nam Định tổ chức Diễn đàn cấp cao: Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Hồng.

Tại sự kiện, ông Bùi Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khẳng định, Diễn đàn là dịp để các chuyên gia, lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực vùng Đồng bằng sông Hồng cùng thảo luận, trao đổi để hướng đến mục tiêu xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động cho các lãnh đạo vùng Đồng bằng sông Hồng trong việc chỉ đạo hoạt động, hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các địa phương.

Đây cũng là diễn đàn đầu tiên được tổ chức có chủ đề dành riêng cho vùng Đồng bằng sông Hồng, khu vực có tiềm năng phát triển trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn của cả nước; thu hút và ươm tạo nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp cho các địa phương gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế vùng, quốc gia về đổi mới sáng tạo.

Ông Trần Minh Hoan, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định nhìn nhận, trong giai đoạn vừa qua, các địa phương trong vùng đã thực hiện việc hỗ trợ, xây dựng và vận hành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhưng chưa có tính thống nhất, đồng bộ. Một số địa phương trong vùng thiếu tính kết nối và chia sẻ. Vì vậy, để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Hồng, các địa phương trong vùng cần sát cánh đồng hành cùng nhau triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn kiến thức, hội thảo cho các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp.

Theo ông Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045, khu vực sẽ phấn đấu trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước. Các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Hồng cần đổi mới toàn diện trên các hoạt động quản lý, triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo theo hướng công khai, minh bạch.

Tại Diễn đàn, các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Hồng đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, như: Giải quyết bài toán phát triển các nguồn lực để thúc đẩy đổi mới sáng tạo; hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các đề án phát triển trong các ngành tiềm năng; các hoạt động đào tạo, trang bị kiến thức về khởi nghiệp, kỹ năng điều hành sản xuất; nghiên cứu, chuyển giao kết quả khoa học - công nghệ phù hợp với cơ chế thị trường…

Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định, Bộ cam kết lắng nghe những kiến nghị, nhu cầu, mong muốn thực tiễn từ các tỉnh, thành để có những giải pháp thiết thực nhằm khơi dậy tiềm năng khu vực Đồng bằng sông Hồng. Qua các hoạt động này, Thứ trưởng Trần Văn Tùng mong muốn, chuỗi hoạt động phát triển hệ sinh thái, liên kết địa phương, vùng sẽ được tiếp tục mở rộng và phát triển, kết nối giữa các thành phần trong hệ sinh thái ngày càng chặt chẽ.

Diễn đàn nằm trong khuôn khổ Techfest vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2023 thu hút sự quan tâm của 11 tỉnh, thành và nhiều lãnh đạo địa phương các vùng miền khác cùng tham dự. Diễn đàn đem đến nhiều thông tin, kết nối cho các doanh nghiệp, các địa phương, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp; tạo nền tảng về chính sách, cơ chế và hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Diễn đàn là cơ hội đánh giá thực trạng và nhìn nhận lại thực tiễn triển khai các hoạt động hỗ trợ thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Hồng thời gian qua. Qua đó, tìm kiếm giải pháp liên kết, thu hút các nguồn lực hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương kết hợp giữa các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Hồng. Cùng với đó, đồng hành cùng chính quyền địa phương phát huy các nguồn lực nội tại của từng địa phương nhằm giữ gìn bản sắc riêng và góp phần nâng cao sức cạnh tranh của từng tỉnh, thành phố.

Đồng bằng sông Hồng là một vùng kinh tế động lực chiếm khoảng 30% GDP cả nước, tổng vốn đầu tư xã hội chiếm hơn 1/3, đứng đầu cả nước. Kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng có mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2005 - 2020 đạt 7,94%/năm, cao hơn mức bình quân cả nước. Một số địa phương trong vùng đã phát triển bứt phá, trở thành điểm sáng của vùng và cả nước./.

Công Luật

Xem thêm