Khoa học

Kết nối cung - cầu khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng

Sóc Trăng

Toàn tỉnh Sóc Trăng có 66 nhiệm vụ khoa học được triển khai. Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu là về khoa học nông nghiệp chiếm 42,4%, lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ chiếm 30,3%...

Máy bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật, tại cánh đồng xã Phú Hữu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

TTXVN - Ngày 28/4, Hội thảo khoa học “Kết nối cung - cầu khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng” năm 2023 đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức.i thảo khoa học “Kết nối cung - cầu khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng” năm 2023 đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức.

Theo ông Nguyễn Thành Duy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng, Hội thảo là diễn đàn để các đại biểu trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan đến nhu cầu nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; giới thiệu các mô hình, công nghệ, quy trình, kết quả nghiên cứu khoa học sẵn sàng chuyển giao, ứng dụng, những giải pháp phát triển trong thời gian tới. Đây cũng là dịp đề Sở đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của ngành gắn với yêu cầu mới, từ đó tham mưu tốt hơn cho tỉnh cho nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ tại địa phương.

Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp ký kết hợp tác khoa học - công nghệ tại hội thảo. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Giai đoạn 2018-2023, hoạt động triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng đạt được nhiều hiệu quả tích cực. Toàn tỉnh có 66 nhiệm vụ khoa học được triển khai, trong đó, 6 nhiệm vụ thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia. Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu là về khoa học nông nghiệp chiếm 42,4%, lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ chiếm 30,3%; còn lại là lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học y dược.

Các đề tài, dự án khoa học đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế địa phương. Điển hình như công trình: “Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lúa thơm Sóc Trăng ST24 và ST25 giai đoạn 2008-2016” đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ đợt 6 (năm 2019, 2020 được công nhận là giống lúa có gạo ngon nhất, nhì thế giới). Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Vĩnh Châu” cho sản phẩm hành tím và cho sản phẩm trứng bào xác Artemia Vĩnh Châu của tỉnh Sóc Trăng.

Từ năm 2018 - 2022, tỉnh đã hỗ trợ kinh phí cho 89 doanh nghiệp và đơn vị xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn, hợp quy; tự công bố sản phẩm hàng hóa theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Sóc Trăng đã có 612 đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp có 321 giấy chứng nhận được cấp…

Các nhà khoa học, chuyên gia phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Tại Hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ về liên kết đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long; những nhu cầu của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn về nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ; ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất và định hướng khai thác, phát triển sản phẩm từ kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong thời gian tới…

Tại Hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn nhấn mạnh: Thực tiễn cho thấy, vai trò của các nhà khoa học, nhà sản xuất và doanh nghiệp trong việc ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Việc khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức đầu tư cho khoa học và công nghệ là rất cần thiết. Ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh cần tăng cường thực hiện chuỗi liên kết, trong đó ưu tiên vai trò của doanh nghiệp trong ứng dụng các kết quả nghiên cứu, tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất; quản lý, khai thác tài sản trí tuệ và nâng cao năng suất chất lượng để làm tăng thêm giá trị thương mại của các sản phẩm được tạo ra.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, qua chương trình Hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ trên nhiều lĩnh vực ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống trong giai đoạn sắp tới. Các đại biểu đã thảo luận; đề xuất nhiều giải pháp, cách làm nhằm giúp tỉnh triển khai có hiệu quả hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong thời gian tới gắn với thực tiễn của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của quý đại biểu để tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai có hiệu quả các giải pháp nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Sóc Trăng trong thời gian tới.

Tại Hội thảo các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã ký kết hợp tác trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ./.

Trung Hiếu

Xem thêm