Môi trường

Bà Rịa-Vũng Tàu: Tăng cường kiểm tra hoạt động khoáng sản

Bà Rịa-Vũng Tàu

Năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra 23 điểm mỏ của 19 doanh nghiệp đang khai thác khoáng sản.

Một điểm mỏ khai thác đá xây dựng tại khu vực Núi Ông Trịnh, phường Phước Hoà, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

TTXVN - Ủy ban nhân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ban hành văn bản 593/UBND-VP chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động khoáng sản và sử dụng đất trong hoạt động khoáng sản.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường phối hợp với các Sở, ngành liên quan chủ động nắm tình hình điểm mỏ, tổ chức thanh tra, kiểm tra theo quy định nhằm kịp thời phát hiện sai phạm của doanh nghiệp, lưu ý hành vi khai thác vượt độ sâu, ngoài ranh cấp phép, ngoài ranh thuê đất và kiểm soát sản lượng khai thác.

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương hoàn tất thủ tục về đất đai làm cơ sở thuê hết diện tích đất theo giấy phép được cấp để khai thác theo quy định; cung cấp thông tin trường hợp chưa thuê đất hết diện tích theo giấy phép khai thác cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, xử lý vi phạm của doanh nghiệp về tiến độ đầu tư theo quy định của pháp luật...

Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát tiến độ đầu tư đối với trường hợp chưa thuê hết diện tích đất theo giấy phép khai thác khoáng sản do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý vi phạm theo quy định.

Năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Đoàn Kiểm tra đã kiểm tra 23 điểm mỏ của 19 doanh nghiệp đang khai thác khoáng sản (trong đó, có 2 mỏ vật liệu san lấp, 2 mỏ sét, 2 mỏ cát, 5 mỏ puzolan, 11 mỏ đá xây dựng và một mỏ nước khoáng nóng). Qua kiểm tra cho thấy, các doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản. Nhìn chung các doanh nghiệp khai thác cơ bản chấp hành theo nội dung dự án đầu tư, thiết kế mỏ được phê duyệt và theo Giấy phép khai thác được cấp. Cơ bản các doanh nghiệp thực hiện kê khai và thực hiện nghĩa vụ tài chính về thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Hầu hết các mỏ có cải tạo, phục hồi môi trường trong quá trình khai thác.

Năm 2023, ngành chức năng và địa phương kiểm tra, phát hiện 11 trường hợp vi phạm khai thác khoáng sản không phép, xử phạt với số tiền khoảng 767 triệu đồng.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 60 điểm quy hoạch điểm mỏ khoáng sản, tổng diện tích 1.74,52ha gồm 30 điểm mỏ đá xây dựng, 4 mỏ sét gạch ngói, 13 mỏ cát xây dựng, 11 mỏ vật liệu san lấp và 2 mỏ than bùn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 37 giấy phép khai thác khoáng sản đang còn hiệu lực, trữ lượng được cấp phép cung cấp cho thị trường khoảng hơn 100 triệu m3 đá xây dựng, 138 triệu m3 puzolan, 685 ngàn m3 cát xây dựng và khoảng 3,2 triệu m3 vật liệu san lấp./.

Hoàng Nhị

Tin liên quan

Xem thêm