An sinh

Bình Phước tập trung hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn

Bình Phước

Năm 2022, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh vận động được hơn 77,7 tỷ đồng. Qua đó, địa phương đã xây mới, sửa chữa 835 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

Trao quà cho các hộ nghèo tại lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết. (Ảnh tư liệu: K GỬIH/TTXVN)

TTXVN - Ngày 2/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở năm 2022 và triển khai công tác xây dựng nhà năm 2023.

Nhằm chủ động trong công tác hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo theo Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số và Chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã xây dựng Kế hoạch, tổ chức thực hiện các nguồn lực, trong đó tập trung thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở và hỗ trợ sinh kế trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an sinh xã hội cho hộ nghèo.

Trong năm 2022, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh vận động được hơn 77,7 tỷ đồng. Qua đó, địa phương đã xây mới và sửa chữa 835 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, trong đó, xây dựng mới 826 căn, sửa chữa 9 căn nhà.

Người nghèo nhận giấy chứng nhận trao nhà. (Ảnh tư liệu: TTXVN phát).

Theo đánh giá của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Phước, các căn nhà đại đoàn kết đã được triển khai xây dựng, đảm bảo công khai minh bạch và hợp lòng dân. Đã có sự phối hợp vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân các huyện trong việc xây dựng nhà đại đoàn kết, từ việc lựa chọn đối tượng thụ hưởng, nhà thầu, kiểm tra, giám sát... theo đúng quy định của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Diện tích, chất lượng các ngôi nhà đều đạt và vượt so với yêu cầu của tỉnh. Hầu hết các hộ gia đình được hỗ trợ nhà đều bỏ thêm từ 5 triệu đồng trở lên để góp phần xây dựng căn nhà thêm khang trang, vững chắc. Những hộ không có tiền mặt đã đóng góp bằng ngày công lao động… Nhiều địa phương đã có nhiều cách làm sáng tạo để xây dựng nhà thêm khang trang, vững chắc, như: huyện Đồng Phú, Bù Gia Mập, Bù Đăng, Lộc Ninh, Bù Đốp…

Tại Hội nghị, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Phước Lê Thị Xuân Trang đề nghị các địa phương quan tâm đến vấn đề đất ở xây nhà cho hộ nghèo để sau này tránh tranh chấp. Chính quyền, Mặt trận và tổ chức chính trị tăng cường phối hợp trong việc rà soát lại danh sách hộ nghèo với tinh thần công bằng, công khai, dân chủ và đúng đối tượng.

Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước tiếp tục rà soát tổng hợp và thẩm định nhà ở nằm trong chương trình giảm nghèo của tỉnh tại các địa phương, đồng thời phối hợp với địa phương để thống kê, rà soát, không sót đối tượng. Các huyện, thị xã cần tổng rà soát số hộ nghèo khó khăn về nhà ở, hoàn tất hồ sơ đề nghị xây nhà theo quy định của quỹ vận động; tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ việc xây dựng nhà đại đoàn kết để 2/9/2023 bàn giao; thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng vốn chặt chẽ, đúng đối tượng và hiệu quả.

Trong năm 2023, toàn tỉnh có 747 hộ đảm bảo hồ sơ xây nhà theo quy định của quỹ vận động. Công tác xây dựng nhà cho hộ nghèo năm 2023 sẽ được tích hợp, lồng ghép chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số vào Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2021 - 2025. Qua đó, tổng định mức hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo năm 2023 là 86 triệu đồng/căn từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện và nguồn vốn của Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh./.

K GỬiH

Tin liên quan

Xem thêm