An sinh

Cấp ủy, chính quyền vào cuộc, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thực hiện hiệu quả

Sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp góp phần chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân tạo sự thống nhất, đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai Tháng cao điểm vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. (Ảnh tư liệu: Đồng Thúy/TTXVN)

TTXVN - Xác định sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là một trong những yếu tố then chốt, quyết định hiệu quả tổ chức, thực hiện các chính sách này, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã có nhiều giải pháp huy động các cấp ủy, chính quyền cùng tham gia.

Cơ quan này đã trực tiếp gửi văn bản tới UBND 63 tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp triển khai các nội dung về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, thường xuyên quán triệt, chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Trong đó, tham mưu ban hành các nghị quyết, chương trình hành động thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; đưa chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vào nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các cấp; có các chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số….

Bảo hiểm Xã hội các địa phương tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành; phòng, chống, xử lý các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…

Với các giải pháp đó, công tác tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp, đồng thuận của các sở, ban, ngành liên quan tại địa phương. 30 tỉnh, thành phố đã tham mưu tốt cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức hội nghị với giám đốc các sở, ngành liên quan và Bí thư, Chủ tịch UBND cấp huyện về việc thực hiện các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Hiện nay, 63 tỉnh, thành phố đã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ban Chỉ đạo đã xây dựng quy chế làm việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo lĩnh vực phụ trách.

57 địa phương đã đưa chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 69/NQ-CP của Chính phủ, 62 địa phương đưa chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế theo Quyết định số 546/QĐ-TTg vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương tại Nghị quyết của tỉnh.

14 địa phương trích ngân sách hỗ trợ thêm cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (Hà Nội, An Giang, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cần Thơ, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Sơn La, Vĩnh Phúc).

57 địa phương trích ngân sách hỗ trợ thêm cho người tham gia bảo hiểm y tế hộ cận nghèo; 26 địa phương hỗ trợ thêm hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; 28 địa phương hỗ trợ thêm học sinh, sinh viên; 19 địa phương hỗ trợ với các mức 20%,70% hoặc 100% cho nhóm đối tượng đặc thù như người dân tộc thiểu số, người cao tuổi, người nhiễm HIV, cựu quân nhân, người tu hành, thu gom rác… Một số địa phương có tỷ lệ hỗ trợ thêm tới 100% đối với một số đối tượng đặc thù như: Bắc Ninh, Cần Thơ, Hà Nam, Hưng Yên, Ninh Bình.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, đến hết tháng 4/2023, cả nước có hơn 17,1 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bao phủ 37,1% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 14 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bao phủ 30,4% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Số người tham gia bảo hiểm y tế là hơn 90,2 triệu người, chiếm 91,2% dân số, tăng gần 4,4 triệu người so với cùng kỳ năm 2022.

Công tác giải quyết, chi trả chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. 4 tháng đầu năm 2023, có hơn 3,3 triệu người được giải quyết hưởng mới bảo hiểm xã hội; gần 54,5 triệu người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với số tiền được chi trả gần 37 tỷ đồng.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tiếp tục được chú trọng thực hiện, đáp ứng sự hài lòng, yên tâm, tin tưởng của người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đến nay, 100% thủ tục hành chính của ngành được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, từng bước tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; trên 12.400 cơ sở khám, chữa bệnh triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng Căn cước công dân gắn chip (đạt 97% tổng số cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc) với hơn 25,7 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng Căn cước công dân thành công.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các tính năng, tiện ích của ứng dụng "VssID-bảo hiểm xã hội số”. Hiện có hơn 28,8 triệu tài khoản được phê duyệt và kích hoạt sử dụng…

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực./.

Chu Thanh Vân

Xem thêm