An sinh

[Infographics] Bảo hiểm Xã hội Việt Nam lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Năm 2022, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là đơn vị dẫn đầu các bộ, ngành về số giao dịch thành công trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia với gần 278 triệu giao dịch.

(Nguồn: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam)

TTXVN - Với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ”, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thường xuyên rà soát, cắt giảm hồ sơ, thủ tục không cần thiết; chuyển đổi mạnh mẽ tác phong làm việc sang phục vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số toàn diện.

Đến nay, 100% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, từng bước tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia./.

Tin liên quan

Xem thêm