Xã hội

Cà Mau tạo đột phá trong phát triển nông nghiệp

Cà Mau

Năm 2030, Cà Mau phấn đấu giá trị GRDP ngành nông nghiệp đạt gấp 1,5 lần so với năm 2025

Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Cà Mau (Camimex) đẩy mạnh dòng sản phẩm tôm chế biến từ tôm sinh thái, như: tôm thẻ nguyên con, tôm tẩm bột, tôm block, IQF. Ảnh: Hồng Nhung-TTXVN

Tỉnh ủy Cà Mau đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 đạt tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông nghiệp đạt 5%/năm. Cơ cấu kinh tế ngư, nông, lâm nghiệp của tỉnh chiếm tỷ trọng 28,7% trong cơ cấu kinh tế; giá trị sản xuất bình quân trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp đạt 140 triệu đồng/ha; thu nhập của cư dân nông thôn gấp 1,5 lần so với năm 2020; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 25%. Giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản của tỉnh đạt 1,3 tỷ USD...

Định hướng đến năm 2030, tỉnh phấn đấu giá trị GRDP ngành nông nghiệp đạt gấp 1,5 lần so với năm 2025. Cùng với đó, tỉnh chú trọng việc củng cố, duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về ngành tôm gắn với sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh cơ bản đạt trình độ hiện đại, bền vững nhằm nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tương đương với bình quân của cả nước.

Người dân xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau kiểm tra “sức khỏe” cánh đồng lúa hữu cơ. Ảnh: Hồng Nhung-TTXVN

Để đưa nền nông nghiệp tỉnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, Tỉnh ủy Cà Mau đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá. Đó là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội; rà soát, điều chỉnh quy hoạch sản xuất ngư nông lâm nghiệp gắn với xây dựng các khu nông nghiệp chuyên canh tập trung; đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất ngư nông lâm nghiệp và củng cố, nâng cao năng lực chế biến, bảo quản hàng nông sản giá trị gia tăng cao. Bên canh đó, tỉnh tổ chức sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo liên kết chuỗi giá trị; mở rộng thị trường, phát triển thương mại tiêu thụ nông sản; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong nông nghiệp; tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch ưu tiên thực hiện phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, Chương trình số 28-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất quán về quan điểm, chủ trương và nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong phát triển nông nghiệp; trong đó, địa phương tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, tận dụng cơ hội, chuyển hóa thách thức để tạo ra sự phát triển đột phá về phát triển nông nghiệp, nông thôn và đảm bảo sự phát triển bền vững về xã hội và môi trường. Đồng thời, Cà Mau xác định và khẳng định rõ kinh tế nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế, là khu vực đảm bảo cuộc sống, sự phát triển của hầu hết người dân Cà Mau và thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Do vậy, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch để xác định ưu tiên đầu tư theo từng giai đoạn phù hợp với nguồn lực của địa phương; tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của Trung ương, thu hút mạnh mẽ đầu tư từ doanh nghiệp và đóng góp của nhân dân; chủ động đề xuất các dự án thí điểm thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư./.

Kim Há

Xem thêm