Xã hội

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương tiếp xúc cử tri tại Lào Cai

Lào Cai

Sáng 28/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, tại huyện Si Ma Cai.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Si ma cai. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, ông Hà Đức Minh, Bí thư Huyện ủy Si Ma Cai đã thông tin đến cử tri một số kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Kỳ họp.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Thị Kiều Oanh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục có chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân đang sinh sống ở các xã đã về đích nông thôn mới thuộc huyện nghèo, vùng cao biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thụ hưởng chính sách của xã vùng III trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Cử tri Lý Sín Phong (xã Bản Mế) kiến nghị cần có chính sách ưu tiên hoặc một chương trình mục tiêu Quốc gia để tập trung đầu tư cho phát triển văn hóa; đặc biệt là nguồn nhân lực để bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số nhằm phát triển, khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống.

Một trong những khó khăn ảnh hưởng rất lớn tới phát triển kinh tế - xã hội ở những địa bàn vùng cao là vấn đề nước sạch. Do vậy, cử Nguyễn Văn Sơ (xã Sín Chéng) kiến nghị, các Bộ, ngành Trung ương cần nghiên cứu, xem xét tham mưu với Chính phủ ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn tại các huyện nghèo ở vùng cao.

Cử tri Giàng Seo Xám (xã Thào Chư Phìn) kiến nghị, các cấp cần quan tâm đến công tác đào tạo nghề nông thôn, phát triển ngàng nghề tại địa phương, tạo việc làm, thu hút lực lượng lao động trẻ, góp phần xóa đói, giảm nghèo và tạo nguồn lực cho công tác phát triển Đảng ở địa phương.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chúc mừng những kết quả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Si Ma Cai đã đạt được trong thời gian vừa qua; đồng thời nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Mặc dù Việt Nam gặp nhiều khó khăn do tác động của COVID-19 và những diễn biến phức tạp, khó lường của thế giới ảnh hưởng nặng nề đến phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất và đời sống của nhân dân; song, với tinh thần quyết liệt, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, 6 tháng qua, kinh tế - xã hội của Việt Nam vẫn duy trì ổn định và đạt được một số kết quả tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. Vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập 10 đoàn kiểm tra đối với 30 tổ chức Đảng về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trọng tâm là đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, ông Trần Cẩm Tú đề nghị, các cấp cần tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, xã hội; triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Địa phương cần có các chủ trương, biện pháp, kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, phát triển bền vững; ưu tiên, quan tâm các xã nghèo, hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số; phấn đấu hoàn thành mục tiêu trong năm 2023 giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 7,0%. Lãnh đạo các cấp cần quan tâm hơn nữa tới việc hỗ trợ, giúp đỡ Si Ma Cai rà soát, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, lưu thông hàng hóa, đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút mọi nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra, nỗ lực cố gắng sớm hoàn thành các dự án trọng điểm của huyện.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, ông Trần Cẩm Tú đã tiếp thu những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các cử tri; đồng thời đề nghị, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương để sớm xem xét và giải quyết./.

PV

Xem thêm