Sức khỏe

Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tham gia bảo hiểm

Thanh Hóa

Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc quy định về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.

Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. (Ảnh: TTXVN)

TTXVN - Trong 10 tháng đầu năm 2023, số chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh tỉnh Thanh Hóa tăng rất cao so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 95% dự toán chi khám, chữa bệnh được giao năm 2023 và nguy cơ vượt dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao.

UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường kiểm soát chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tham gia bảo hiểm, đồng thời quản lý, sử dụng có hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2023.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan có liên quan thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế và dự toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao năm 2023, từ đó thực hiện nghiêm túc quy định về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. Hằng quý, tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn, đảm bảo quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế, ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế; đẩy mạnh truyền thông về bảo hiểm y tế, có giải pháp vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm đạt mục tiêu phát triển bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh tiến hành so sánh với các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cùng tuyến, cùng hạng trên địa bàn, trong khu vực và toàn quốc; thông báo kịp thời với Sở Y tế để có giải pháp chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời đối với các cơ sở khám, chữa bệnh gia tăng số lượt và chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bất hợp lý. Trường hợp cần thiết, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Người đứng đầu các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định.

Sở Y tế tỉnh yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh chủ động giảm chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, nội soi, không nhằm mục đích chẩn đoán và điều trị; chỉ định bệnh nhân vào điều trị nội trú phù hợp với tình trạng bệnh lý; tăng cường sàng lọc, kiểm tra tư vấn cho bệnh nhân đến khám, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế, điều chỉnh giảm chỉ định bệnh nhân vào điều trị nội trú một số nhóm bệnh theo thông báo của cơ quan Bảo hiểm Xã hội hằng tháng.

Sở Y tế lựa chọn sử dụng thuốc, vật tư y tế hợp lý, lưu ý một số nhóm thuốc như thuốc chế phẩm y học cổ truyền, vitamin, thuốc kháng sinh có giá cao không hợp lý đã được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cảnh báo, đối với vật tư y tế tiêu hao ưu tiên sử dụng vật tư y tế có giá thấp hoặc trung bình tránh lãng phí và làm gia tăng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và chuyển dữ liệu cho cơ quan Bảo hiểm xã hội theo quy định để kịp thời giám định chính xác, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, từ đó có giải pháp để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Các cơ sở y tế thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế về quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả khám, chữa bệnh và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm đồng thời chủ động giảm chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, nội soi, không nhằm mục đích chẩn đoán và điều trị; giảm tỷ lệ chỉ định bệnh nhân vào điều trị nội trú; điều chỉnh chi phí bình quân đợt điều trị ngoại trú, nội trú về tiệm cận chung của từng cơ sở theo số thông báo của Bảo hiểm xã hội tỉnh dự kiến xác định chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2023./.

Hoa Mai

Tin liên quan

Xem thêm