Sức khỏe

Đảm bảo việc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng quy định

Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các bên liên quan tăng cường kiểm soát chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quản lý, sử dụng có hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế phòng, chống hành vi trục lợi, lạm dụng nguồn quỹ.

TTXVN - Văn bản số 3775/UBND-KGVX vừa được UBND thành phố Hà Nội ban hành yêu cầu các sở, ban, ngành chức năng, địa phương cùng hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn Hà Nội có trách nhiệm tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Trên địa bàn Hà Nội trong 9 tháng năm 2023, số chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng rất cao so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 81% dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế Chính phủ giao năm 2023, dẫn đến nguy cơ chi bảo hiểm y tế vượt dự toán.

Do đó, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các bên liên quan tăng cường kiểm soát chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, trong đó, Bảo hiểm Xã hội thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính và cơ quan có liên quan quản lý, sử dụng có hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế phòng, chống hành vi trục lợi, lạm dụng nguồn quỹ.

Các cơ sở y tế chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của chứng từ và dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đề nghị cơ quan Bảo hiểm Xã hội thanh toán theo quy định… Các bên phải thực hiện nghiêm quy định về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Căn cứ vào kết quả giám định bảo hiểm y tế, phân tích dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh, các bên kiên quyết từ chối thanh toán bảo hiểm y tế với các chi phí không hợp lý, sai quy định. …

Các cơ sở y tế phải cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế… Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh gia tăng chi phí bảo hiểm y tế với số tiền lớn, Sở Y tế Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành về nội dung này.

Sở Y tế Hà Nội có trách nhiệm yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh chỉ định thuốc, xét nghiệm, dịch vụ kỹ thuật đối với bệnh nhân bảo hiểm y tế đúng quy định, quy trình chuyên môn; chỉ đạo các cơ sở y tế tuyến thành phố tập trung khám, chữa bệnh theo tuyến chuyên môn kỹ thuật, các bệnh mà tuyến dưới không thực hiện được. Tuyến y tế cơ sở cần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tiến hành tư vấn cho bệnh nhân khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến để vừa bảo đảm quyền lợi cho bệnh nhân, vừa giảm tải cho cơ sở y tế tuyến trên.

Mọi thông tin, dữ liệu điện tử về chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế phải được trích chuyển kịp thời, làm căn cứ cho các bên liên quan đối chiếu, rà soát. Các cơ sở y tế không để người bệnh bảo hiểm y tế phải tự mua thuốc, vật tư y tế trong phạm vi được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế../.

Tuyết Mai

Tin liên quan

Xem thêm