Xã hội

Đánh giá tình hình triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về trẻ em

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các đề án, kế hoạch nhằm đáp ứng các yêu cầu về chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong giai đoạn phát triển và hội nhập mới của đất nước.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hà)

TTXVN - Ngày 16/11, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị có sự tham dự của hơn 160 đại biểu của các bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, hiệp hội, chuyên gia và đại diện của 45 tỉnh, thành phố.

Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm: Quyết định số 1437/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025; Quyết định số 1438/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025; Quyết định số 1863/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025; Quyết định số 588/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025; Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh: Phát triển toàn diện con người bắt đầu từ phát triển toàn diện trẻ em. Muốn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em từ sớm, từ xa; gắn bảo đảm thực hiện quyền trẻ em với giải quyết kịp thời các vấn đề về trẻ em. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các đề án, kế hoạch nhằm đáp ứng các yêu cầu về chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong giai đoạn phát triển và hội nhập mới của đất nước".

Phó trưởng đại diện Unicef tại Việt Nam Lesley Miller đánh giá cao sự cam kết lâu dài của Chính phủ Việt Nam về thúc đẩy, bảo vệ quyền trẻ em. Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về các kế hoạch hành động cấp quốc gia minh chứng cho cam kết mạnh mẽ này.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận, báo cáo đánh giá mức độ quan tâm, trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp được Thủ tướng giao. Các giải pháp của HĐND, UBND, cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội các cấp thực hiện các quyết định cũng được tập trung thảo luận; đặc biệt là việc ban hành các Nghị quyết của HĐND, quyết định, kế hoạch của UBND về phân bổ ngân sách địa phương, bố trí hợp lý nhân lực để triển khai công tác phát triển toàn diện trẻ em và giải quyết các vấn đề trẻ em tại địa phương, cơ sở cần được phổ biến, nhân rộng.

Các ý kiến tại hội nghị tổng kết những kết quả đã đạt được, đánh giá những khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện các giải pháp, mô hình, phương thức giải quyết, can thiệp, hỗ trợ để phát triển toàn diện trẻ em; phòng, chống xâm hại trẻ em; chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật; thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em và vận động xã hội hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số, miền núi… Đồng thời, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá để việc thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về trẻ em được tiếp tục triển khai có hiệu quả tại các địa phương, đặc biệt ở cấp cơ sở, cộng đồng dân cư và gia đình. Nhiều kiến nghị, giải pháp cũng đã được các đại biểu đề xuất, nhằm triển khai thực hiện các mục tiêu, kết quả, hiệu quả của các đề án, kế hoạch, chương trình về trẻ em đến năm 2025 và 2030.

Ban Tổ chức cho biết, sau hội nghị các bộ, ban, ngành và các địa phương sẽ tiếp tục áp dụng các kinh nghiệm, giải pháp, mô hình hiệu quả, phấn đấu đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu của các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về trẻ em đã đề ra.

Hội nghị làm việc đến ngày 17/11./.


Phương Hà

Xem thêm