An sinh

Đẩy mạnh truyền thông về các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tiền Giang

Nhờ những nỗ lực quan trọng của các cấp, các ngành địa phương tỉnh Thái Bình, chính sách bảo hiểm được đưa vào đời sống, nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân.

Ảnh minh họa (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

(TTXVN) Theo Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tiền Giang Võ Khánh Bình, nhờ những nỗ lực quan trọng của các cấp, các ngành địa phương, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được đưa vào đời sống, nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân.

Đến cuối tháng 6/2022, Tiền Giang đã có trên 215.000 người, chiếm 28,9% lực lượng lao động trong tỉnh tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 85,5% so kế hoạch Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giao, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, số người tham gia bảo hiểm y tế, có thẻ do tỉnh phát hành đạt trên 1,51 triệu người, đạt 95,3% kế hoạch và đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 91,3% dân số toàn tỉnh.

Tiền Giang đang đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2022, có trên 279.000 người trong độ tuổi lao động, chiếm 29% tổng số người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội và trên 1,65 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 93% dân số.

Ông Võ Khánh Bình cho biết, trong nửa cuối năm 2022, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tiền Giang chủ trì phối hợp cùng các cấp, các ngành hữu quan đẩy mạnh công tác truyền thông về các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện sâu rộng trong nhân dân nhằm bảo đảm duy trì và tăng nhanh diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra theo kế hoạch được giao.

Ngành chú trọng tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm thông qua môi trường internet, các trang mạng xã hội…; phối hợp chặt chẽ cùng các xã, phường, thị trấn nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện đầy đủ…

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tiền Giang chủ động đối chiếu, rà soát và xác định số đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động hoặc thành lập mới, số lao động diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để trên cơ sở đó đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đầy đủ cho người lao động.

Đồng thời, ngành chủ trì, phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện tốt chương trình “Hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế - Chia sẻ yêu thương”, tích cực vận động các vị mạnh thường quân đóng góp kinh phí hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Mặt khác, Bảo hiểm Xã hội tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra chuyên ngành, kiểm tra đột xuất các đơn vị có dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực bảo hiểm xã hội như: trốn đóng, gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện…

Trên cơ sở thanh tra, kiểm tra, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tiền Giang kịp thời tham mưu UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội xử lý các đơn vị trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện.

Ngành phối hợp cùng Ban Quản lý các khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng các ngành hữu quan tích cực thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện, không để tồn đọng, dây dưa, ảnh hưởng đến tình hình phát triển đối tượng bảo hiểm và thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh./.


Minh Trí

Tin liên quan

Xem thêm