An sinh

Kiên Giang: Tạo thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người thân trong gia đình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

(TTXVN) Ngày 15/6, tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị chuyên đề về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế nhằm đánh giá những thuận lợi, khó khăn và các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Chính sách bảo hiểm y tế, hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh đã được triển khai hiệu quả đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tính đến đầu tháng 6/2022, tỉnh có gần 1.386.000 người tham gia bảo hiểm y tế; gần 1.385.000 người tham gia bảo hiểm xã hội. Năm tháng đầu năm, Kiên Giang đã tuyên truyền, vận động được gần 472.000 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, trong đó trên 456.000 người đáo hạn và 15.791 người tham gia mới.

Để đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế và hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh tập trung thực hiện chỉ tiêu theo các nguồn vận động gồm: người dân ở các xã an toàn khu, người dân sinh sống vùng ven biển, bãi ngang, người dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên, hộ gia đình còn phải đáo hạn.

Đồng thời, tiếp tục vận động phát triển mới 23.107 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, phấn đấu đến cuối năm 2022 đạt chỉ tiêu được giao là gần 42.200 người tham gia (tương ứng 5,64% lực lượng lao động); 6.229 người tham gia bảo hiểm bắt buộc, phấn đấu đến cuối năm 2022 đạt chỉ tiêu được giao là trên 104.300 người (tương ứng 13,9% lực lượng lao động).

Để đạt được các chỉ tiêu trên, tỉnh tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến các cơ quan, doanh nghiệp; chỉ đạo phân công cán bộ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người thân trong gia đình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, điều tra, khảo sát từ dữ liệu thuế để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện; tổ chức thanh tra, kiểm tra, đặc biệt thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện đối với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử vào quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; giải quyết các chế độ chi trả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định./.

Lê Sen

Xem thêm