An sinh

Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Trà Vinh

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Trà Vinh đang phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa và quyền lợi của việc tham gia bảo hiểm.

Ảnh minh họa (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)

 (TTXVN) Thông tin từ Bảo hiểm Xã hội tỉnh Trà Vinh, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay giảm mạnh. Tính đến cuối tháng 5, toàn tỉnh có 4.020 người dừng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và trên 193.200 người dân dừng tham gia bảo hiểm y tế. Toàn tỉnh hiện còn 15.413 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 787.268 người tham gia bảo hiểm y tế.

Ông Bùi Quang Huy - Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Trà Vinh cho biết, việc người dân dừng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế do nhiều nguyên nhân. Đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện, nguyên nhân chủ yếu do theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, thì từ ngày 01/01/2022, chuẩn nghèo khu vực nông thôn tăng từ 700.000 đồng lên 1.500.000 đồng. Theo đó, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất hiện nay đã tăng hơn gấp đôi so với trước kia.

Với bảo hiểm y tế, theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và các quyết định của UBND tỉnh Trà Vinh về việc công nhận các xã nông thôn mới, toàn tỉnh có 24 xã và 42 ấp với tổng số 314.372 người không còn được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Cùng với đó, ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều người bị mất việc làm, giảm thu nhập, đời sống khó khăn... Đây cũng là lý do nhiều người dừng tham gia bảo hiểm.

Theo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Tỉnh ủy Trà Vinh, địa phương đặt mục tiêu năm nay có 100.748 người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 15,79% dân số; trong đó bảo hiểm xã hội tự nguyện là 3,5% tương ứng 21.850 người, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,08% tương ứng 910.435 người. Như vậy, từ nay đến cuối năm, toàn tỉnh phấn đấu có thêm gần 12.800 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và hơn 200.000 người tham gia bảo hiểm y tế.  Để đạt mục tiêu này, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đang phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa và quyền lợi của việc tham gia hai loại hình bảo hiểm trên.

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện và toàn dân tham gia để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người khi chẳng may ốm đau, tai nạn. Hiện người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ 10% mức đóng hằng tháng. Riêng người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 30% và hộ cận nghèo được hỗ trợ 25% mức đóng. Đối với những trường hợp không được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Bảo hiểm Xã hội các cấp phối hợp với UBND các địa phương tích cực vận động họ tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình.

Cùng với giải pháp tăng cường tuyên truyền, cơ quan Bảo hiểm Xã hội kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan, các địa phương đẩy mạnh hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do tác động của dịch COVID-19, giúp thích ứng tình hình thực tế, nhanh chóng phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo bứt phá, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội cũng như mục tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra việc sử dụng lao động tại các cơ sở sản xuất gia công, hộ kinh doanh cá thể... để tuyên truyền, vận động chủ cơ sở mua bảo hiểm cho người lao động.

Hiện nay, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ được hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế (ngân sách Trung ương hỗ trợ 30%, ngân sách địa phương hỗ trợ 20%), nhưng số người thuộc nhóm đối tượng này tham gia bảo hiểm y tế rất thấp, đến cuối tháng 5 toàn tỉnh có 721 người tham gia.

Thời gian tới, Bảo hiểm Xã hội kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các xã, phường, thị trấn khẩn trương điều tra, rà soát, xác định hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 17/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 để Bảo hiểm xã hội có căn cứ vận động nhóm đối tượng này tham gia bảo hiểm y tế kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi theo quy định./.


Thanh Hòa

Xem thêm