Xây dựng Đảng

Đồng chí Lương Khánh Thiện: Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

Những hoạt động, cống hiến của đồng chí đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển phong trào cách mạng trong những thời điểm khó khăn, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức mạnh chiến đấu của Đảng.

TTXVN - Đồng chí Lương Khánh Thiện là nhà lãnh đạo tài năng, sáng tạo, có uy tín của Đảng và cách mạng Việt Nam. Từ yêu nước đến giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, đồng chí Lương Khánh Thiện hoạt động không mệt mỏi xây dựng các căn cứ, khôi phục, phát triển tổ chức đảng và phong trào cách mạng, đảm nhiệm vai trò lãnh đạo trong cấp ủy các cấp từ chi bộ cơ sở, đảng bộ các thành phố lớn, đảng bộ liên tỉnh, lãnh đạo xứ ủy, thành ủy, khu ủy.

Những hoạt động, cống hiến của đồng chí đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển phong trào cách mạng, nhất là trong những thời điểm khó khăn, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức mạnh chiến đấu của Đảng, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ và bảo vệ Đảng, đặt nền tảng vững chắc cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Đồng chí Lương Khánh Thiện sinh ngày 13/10/1903, cách đây 120 năm.

LKT
TTXVN

Tin liên quan

Xem thêm