An sinh

Giáo dục pháp luật cho phạm nhân hoãn chấp hành án phạt tù

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tại huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình), không có bị án nào vi phạm các quy định đối với bị án chấp hành án ngoài cộng đồng.

Giáo dục pháp luật cho phạm nhân hoãn thi hành án phạt tù
Chính sách và cuộc sống

Xem thêm