Thể thao

Góp phần bảo vệ sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân

Quảng Bình

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là hoạt động nhằm đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Lãnh Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tham gia chạy hưởng ứng. 
Ảnh: TTXVN phát

TTXVN - Sáng 23/3, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Quảng Bình năm 2024. 

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604-2024); 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949-15/7/2024); 35 năm Ngày tái lập tỉnh (1/7/1989-1/7/2024); Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam và Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946-27/3/2024).

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 thu hút được sự hưởng ứng tham gia của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cùng hơn 1.500 công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên và thành viên Các câu lạc bộ thể dục thể thao trên địa bàn.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là hoạt động nhằm đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và xây dựng Ngày chạy Olympic thành một hoạt động thể thao truyền thống hàng năm; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao; góp phần thiết thực trong việc bảo vệ sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống, môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Năm 2024, 8/8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã ban hành kế hoạch triển khai tổ chức lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Hiện có 3/8 đơn vị tổ chức lễ phát động (Quảng Ninh, Tuyên Hóa, Minh Hóa) với hơn 3.200 người tham gia hưởng ứng; 42/151 xã, phường, thị trấn tổ chức lễ phát động với hơn 24.000 người tham gia hưởng ứng.  

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và hơn 1.500 người đại diện cho các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn đã tham gia chạy nhằm hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Quảng Bình năm 2024./.


Tá Chuyên

Xem thêm