Pháp luật

Hà Giang triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều cách làm hay, sáng tạo

Hà Giang

Công tác phổ biến, giáo dục và thi hành pháp luật tại Hà Giang được thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)

TTXVN - Chiều 9/11,  Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý cho biết, ngày 9/11/1946 là ngày ban hành Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa I thông qua, khởi đầu cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Với ý nghĩa trọng đại, mang tính biểu tượng sâu sắc đó, ngày 9/11 đã được Đảng, Nhà nước lựa chọn là “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Ngày Pháp luật được tổ chức hàng năm nhằm đề cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng, tránh rủi ro pháp lý do thiếu hiểu biết về pháp luật, từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp.

Trên địa bàn tỉnh Hà Giang, trong 10 năm tổ chức Ngày Pháp luật, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân luôn có các biện pháp tổ chức, thực hiện và hưởng ứng tích cực bằng nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả từ tỉnh cho tới cơ sở, không gián đoạn, ngay cả trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 phức tạp, kéo dài.

Công tác phổ biến, giáo dục và thi hành pháp luật tại Hà Giang được thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, giúp đưa pháp luật đi vào cuộc sống. Nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút đông đảo người dân tham gia, các hội thảo, tọa đàm, tư vấn pháp luật tại các phiên chợ….với trọng tâm là tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và quyền, lợi ích chính đáng của người dân và các nội dung dư luận xã hội quan tâm.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, công tác này còn gặp một số hạn chế trong quá trình triển khai như: Việc nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và đầu tư toàn diện cho xây dựng và phổ biến pháp luật chưa thực sự tương xứng. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật có lúc, có nơi vẫn mang tính hình thức, chưa thường xuyên, kịp thời, chưa tạo được hiệu ứng tác động lan tỏa mạnh mẽ…

Để tinh thần thượng tôn pháp luật ngày càng trở thành chuẩn mực trong ứng xử của người dân, hình thành nếp sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, khuyến khích và vận động nhân dân tham gia vào hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật ngày càng gia tăng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các sở, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan…nhất là người đứng đầu trong triển khai Ngày Pháp luật và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; coi đây là nhiệm vụ chính trị, pháp lý quan trọng của cả hệ thống chính trị, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, lâu dài. Đồng thời, các cấp,ngành tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, đầu tư nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, khả thi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế của tỉnh…

Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng, truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường các dịch vụ pháp lý theo tinh thần cải cách hành chính, cải cách tư pháp và phát huy vai trò gương mẫu, chủ động, tích cực, tính tự giác và trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật….

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã khen thưởng các tập thể, cá nhân trên địa bàn có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật./.

Nam Thái

Tin liên quan

Xem thêm