Xã hội

Hỗ trợ trên 267 tấn gạo cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn

Phú Thọ

Theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ, học sinh thuộc diện thụ hưởng mỗi tháng được hỗ trợ 15kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng/năm; ngoài ra còn được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở.

TTXVN - Theo Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú, đơn vị này vừa tổ chức giao, nhận gạo cho học sinh các trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Xuất cấp gạo cho người dân. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, học kỳ I năm học 2023- 2024, toàn tỉnh sẽ có 4.465 học sinh thuộc 61 trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông, phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn thành phố Việt Trì và 7 huyện: Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa được hỗ trợ gạo. Tổng khối lượng gạo giao, nhận cho các trường là trên 267 tấn, trong đó một số huyện có khối lượng gạo giao nhận lớn như: Tân Sơn trên 131 tấn, Yên Lập trên 86 tấn, Thanh Sơn trên 46 tấn. Ngay sau khi tiếp nhận gạo, các trường đã thực hiện quản lý chặt chẽ, phân phối, sử dụng đảm bảo đúng đối tượng, mục đích và mức hỗ trợ theo quy định.

Theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ, học sinh thuộc diện thụ hưởng mỗi tháng được hỗ trợ 15kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng/năm; ngoài ra còn được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở.

Để thực hiện hiệu quả chính sách, vào thời điểm đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ phối hợp với Sở Tài chính, các địa phương, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thông báo rộng rãi tại UBND các xã, trên bảng tin nhà trường, giờ sinh hoạt lớp, họp phụ huynh… về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 116 của Chính phủ. Trên cơ sở đó, các trường Tiểu học, Trung học Cơ sở thành lập Hội đồng và tổ chức xét duyệt các đối tượng được hưởng chính sách, tổng hợp danh sách gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. Đối với các trường Trung học Phổ thông, việc xét duyệt do Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện. Sau khi có quyết định phê duyệt của Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi kết quả phê duyệt học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ để các trường thông báo công khai và tổ chức thực hiện.

Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ được triển khai kịp thời, có hiệu quả nhiều năm qua, tạo điều kiện cho con em các gia đình ở vùng đặc biệt khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa được đến trường. Chính sách hỗ trợ gạo cũng góp phần giúp các trường làm tốt công tác huy động học sinh ra lớp, hạn chế đến mức thấp nhất số học sinh bỏ học, tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương…/.

Đào An

Xem thêm