Xã hội

Khơi dậy tinh thần tình nguyện trong đoàn viên, thanh niên

6 tháng cuối năm, Cụm Đoàn trực thuộc sẽ triển khai các giải pháp thực hiện chủ đề công tác năm 2024 “Năm Thanh niên tình nguyện” gắn với thực hiện các chỉ tiêu công tác năm, chỉ tiêu nhiệm kỳ.

Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm và Đại tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội đồng chủ trì Hội nghị.
Ảnh: Minh Thư 

Chiều 26/6, tại Hà Nội, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam và Đại tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội đã đồng chủ trì Hội nghị Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh niên Cụm Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn 6 tháng đầu năm 2024.

Đánh giá cao kết quả hoạt động của Cụm Đoàn trực thuộc trong 6 tháng đầu năm, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho rằng những kết quả này có được nhờ bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong cụm và có tính bền vững. Cùng với đó, các tổ chức Đoàn trực thuộc đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với đối tượng đoàn viên, thanh niên; xây dựng các phong trào hoạt động có trọng tâm, trọng điểm và xuyên suốt. Các chỉ tiêu đã đề ra đều đạt và vượt, đóng góp tích cực vào kết quả phong trào thanh thiếu nhi của cả nước.

Nhất trí với các nhiệm vụ mà Cụm Đoàn trực thuộc đề ra trong 6 tháng cuối năm, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm lưu ý các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè; tiếp tục tổ chức các hoạt động khơi dậy tinh thần tình nguyện trong đoàn viên, thanh niên; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng. Cùng với đó, cần tăng cường kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú theo hướng đảm bảo cả về chất lượng và số lượng, tránh giới thiệu vào Đảng theo kiểu "phong trào"; nâng cao năng lực số cho đoàn viên; tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với tầm vóc các sự kiện kỷ niệm lớn của đất nước và Đoàn diễn ra trong năm 2024.

Theo Đại tá Trần Viết Năng, 6 tháng cuối năm, Cụm Đoàn trực thuộc sẽ triển khai các giải pháp thực hiện chủ đề công tác năm 2024 “Năm Thanh niên tình nguyện” gắn với thực hiện các chỉ tiêu công tác năm, chỉ tiêu nhiệm kỳ; tiếp tục triển khai hiệu quả Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2024, các hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tổ chức các mô hình, cách làm mới để phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên; hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên làm kinh tế, tự tin khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập…

Cụm Đoàn cũng sẽ tăng cường các hoạt động bồi dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ Đoàn, đoàn viên; nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, đoàn viên, chất lượng sinh hoạt chi đoàn; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn các cấp; tăng tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.

Bên cạnh đó, Cụm Đoàn xác định tổ chức tốt các chương trình, hoạt động lớn trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7; kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng; Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029; Hành trình về nguồn kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Cụm đạt kết quả toàn diện trên các mặt; đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực; thể hiện tinh thần tiên phong, xung kích, sáng tạo trong triển khai các chủ trương mới của nhiệm kỳ với nhiều mô hình, cách làm cụ thể.

Công tác giáo dục được triển khai hiệu quả, có tính lan tỏa, tác động sâu rộng trong xã hội, khẳng định được vai trò của tổ chức Đoàn. Nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức nhiều hoạt động, tuyến bài viết đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch mang lại kết quả tích cực.

Tháng Thanh niên 2024, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2024 được triển khai đồng bộ, tập trung vào các địa bàn trọng điểm khó khăn, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số. Các ngày tình nguyện cao điểm được tổ chức đồng loạt, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, huy động được sự quan tâm và nguồn lực lớn trong xã hội.

Hoạt động thanh niên tình nguyện, an sinh xã hội vì cộng đồng được đoàn viên, thanh niên hưởng ứng sôi nổi, có chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực. Các đơn vị Cụm Đoàn trực thuộc tích cực triển khai hoạt động tham gia phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện mới. với nhiều công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng về biển đảo của Tổ quốc.../.

Hiền Hạnh

Tin liên quan

Xem thêm