Chỉ đạo, Điều hành

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ tại An Giang

An Giang

An Giang đã làm tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; thực hiện kịp thời chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức. Tỉnh thực hiện tốt công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật lĩnh vực Nội vụ.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

TTXVN - Ngày 26/7, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ tại tỉnh An Giang.

Đoàn đã tập trung kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; việc triển khai chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức; tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ tại An Giang.

Theo ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ An Giang, UBND tỉnh đã ban hành văn bản quy phạm pháp luật kịp thời, có căn cứ pháp lý, phù hợp quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế của địa phương. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Nội vụ đã đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương, phù hợp nhu cầu phát triển của tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước.

Theo ông Trương Long Hồ, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật là công việc đòi hỏi những người có khả năng tổng hợp, nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, hiện nay, đội ngũ làm công tác pháp chế ở các cơ quan chuyên môn chủ yếu là kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi vị trí nên việc theo dõi, nắm bắt chưa được chặt chẽ, cán bộ mới còn thiếu kinh nghiệm trong triển khai thực hiện do đó, ảnh hưởng một phần không nhỏ đến công tác này.

Ông Nguyễn Văn Thủy, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Phó Giám đốc Sở Nội vụ An Giang nêu ý kiến, kết luận kiểm tra một số văn bản giữa Bộ, ngành và Bộ Tư pháp chưa có sự thống nhất. Vì vậy, tỉnh kiến nghị Trung ương quan tâm đến vấn đề này để có hướng xử lý, nhằm đảm bảo tính thống nhất.

Về thực hiện các chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, theo UBND tỉnh An Giang, tỉnh đã triển khai kịp thời, có tác động tích cực, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống, qua đó cán bộ, công chức, viên chức đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giai đoạn 2020 - 2022, An Giang thực hiện chế độ nâng bậc lương theo quy định cho 21.256 người. Trong đó, sở, ngành tỉnh 8.990 người, chiếm 42,29%; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh 484 người, chiếm 2,27%; UBND cấp huyện 11.863 người, chiếm 55,44%.

Tại buổi làm việc, tỉnh An Giang đề nghị Bộ Nội vụ có văn bản hướng dẫn cụ thể về thực hiện chi trả chế độ phụ cấp cho thành viên tham gia Hội đồng trường và Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập. Từ đó, tỉnh có cơ sở thực hiện chi trả chế độ phụ cấp bảo đảm đúng quy định của pháp luật…

Ông Trương Long Hồ, Phó giám đốc Sở Nội vụ An Giang, báo cáo tình hình thi hành pháp luật của tỉnh với đoàn công tác. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn An Giang, tỉnh đã triển khai tốt Luật Thanh niên và các cơ chế, chính sách liên quan đến thanh niên. Đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên đã ổn định, tích lũy được kinh nghiệm trong việc chủ động tham mưu, đề xuất triển khai chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao An Giang đã làm tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; thực hiện kịp thời chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức. Tỉnh thực hiện tốt công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật lĩnh vực Nội vụ.

Đoàn công tác đã giải đáp một số thắc mắc, chưa rõ của tỉnh An Giang trong thực hiện quy định của pháp luật về chính sách tiền lương, công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Một số kiến nghị của tỉnh tại buổi làm việc, Đoàn ghi nhận, có hướng nghiên cứu, đề xuất Trung ương tháo gỡ, xử lý kịp thời./.

Thanh Sang

Xem thêm