Chỉ đạo, Điều hành

Kon Tum: Tăng trưởng kinh tế 6,8%, cao nhất khu vực Tây Nguyên

Kon Tum

Toàn tỉnh có 42 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, 4 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 10 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 19 thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Địa phương có 188 sản phẩm OCOP đạt từ 3 - 5 sao.

TTXVN - Sáng 5/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 5.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Y Ngọc cho rằng, 6 tháng đầu năm 2023, kết quả thực hiện một số mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp về kinh tế chưa đảm bảo theo tiến độ, nhất là công tác quy hoạch, thu ngân sách Nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công. Công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp còn nhiều khó khăn; sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn khó khăn; kinh tế tập thể và liên kết trong sản xuất chưa phát huy hiệu quả…

Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 5. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Để đạt được mục tiêu đã đề ra từ đầu năm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho biết, tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; phấn đấu giải ngân ở mức cao nhất. Bên cạnh đó, địa phương huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới; tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp có tiềm năng, thế mạnh. Tỉnh tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Cải cách hành chính được đẩy mạnh gắn với thường xuyên kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính…

Tại Kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh 32 nội dung, với 22 tờ trình dự thảo nghị quyết và 10 báo cáo chuyên đề. Nhiều nội dung phục vụ cho phát triển kinh tế của tỉnh như: Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum (15 tỷ đồng); tờ trình dự thảo Nghị quyết về phân bổ 5,8 tỷ đồng và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương (hơn 29,7 tỷ đồng) giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025; tờ trình dự thảo Nghị quyết về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 (khoảng 4.073 tỷ đồng)...

Sáu tháng đầu năm 2023, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Kon Tum đạt 6,8%, cao nhất trong khu vực Tây Nguyên. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt trên 7.730 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 6,8%, đứng thứ 22/63 tỉnh, thành phố trên cả nước và cao nhất khu vực Tây Nguyên. Thu ngân sách Nhà nước được 1.838 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công 1.166 tỷ đồng, đạt 35,6% so với thực nguồn kế hoạch vốn được giao.

Toàn tỉnh có 42 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, 4 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 10 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 19 thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Địa phương có 188 sản phẩm OCOP đạt từ 3 - 5 sao. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ rệt.../.

Dư Toán

Tin liên quan

Xem thêm