Thời sự

Lãnh đạo tỉnh An Giang đối thoại với nông dân

An Giang

Nhiều ý kiến kiến nghị lãnh đạo tỉnh An Giang có giải pháp tháo gỡ nhiều vấn đề liên quan đến đầu ra , phát triển sản xuất, thương lái ép giá...

Ảnh minh họa (Vũ Sinh/TTXVN)

(TTXVN) Ngày 20/12, UBND tỉnh An Giang phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Thường trực UBND tỉnh với nông dân năm 2022. Buổi đối thoại là cầu nối hiệu quả để lãnh đạo tỉnh lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị liên quan đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nông dân trên địa bàn.

Tại buổi đối thoại, có 13 nông dân phát biểu 15 ý kiến, xoay quanh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, giá cả bấp bênh, giá vật tư tăng nên người dân không yên tâm sản xuất. Ngoài ra, việc tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị còn nhiều hạn chế; phân bón, thuốc trừ sâu giả, kém chất lượng tràn lan trên thị trường.

Nhiều ý kiến kiến nghị lãnh đạo tỉnh An Giang có giải pháp tháo gỡ nhiều vấn đề như: Nông sản bị thương lái ép giá gây khó khăn trong sản xuất và đời sống của nông dân; tìm kiếm thị trường đầu ra cho nông sản; việc tiếp cận nguồn vốn phục vụ phát triển sản xuất, chính sách phát triển lâu dài cho Hợp tác xã, Tổ hợp tác…

Lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương đã cung cấp một số thông tin về tình hình phát triển nông nghiệp trên địa bàn năm 2022, về thị trường và tiêu thụ nông sản của tỉnh; đồng thời đối thoại, trả lời những vấn đề được quan tâm như: khó khăn trong sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản; ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; hoạt động của Tổ hợp tác, Hợp tác xã; giải pháp của UBND tỉnh, sở, ngành, địa phương trong việc hỗ trợ nông dân về nguồn vốn phát triển, mở rộng sản xuất sau đại dịch COVID-19…

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã chứng tỏ được tiềm lực mạnh mẽ, đóng góp to lớn vào tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Nông dân chính là lực lượng nòng cốt, nền tảng quan trọng thúc đẩy xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Các vấn đề nông dân đặt ra tại buổi đối thoại đã được lãnh đạo sở, ngành liên quan trả lời đúng trọng tâm, rõ nội dung. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị, sau buổi đối thoại, Hội Nông dân tích cực phối hợp cùng các sở, ngành nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con để có đề xuất, phản hồi kịp thời cho lãnh đạo tỉnh xem xét, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Các công ty, doanh nghiệp, chính quyền địa phương cùng gắn kết để hỗ trợ nông dân. Lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố đối thoại với nông dân ít nhất một lần/năm để giải quyết vướng mắc của nông dân theo phân cấp…/.

Thanh Sang

Xem thêm