Khoa học

Long An thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ

Long An

Long An đã hoàn thành công tác triển khai thí điểm chuyển đổi số toàn diện cho 3 đơn vị cấp xã, bước đầu đạt được kết quả khá tốt.

Hệ thống hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến huyện, xã - một trong các nền tảng số, hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh. (Ảnh: Báo Long An)

TTXVN - Nhằm tạo ra các giá trị mới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An yêu cầu các đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số đạt hiệu quả cao nhất.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định hiện hành để tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số, chú trọng bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, liên thông, kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, các nền tảng số đảm bảo đồng bộ, thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ phát triển dữ liệu số; thực hiện cung cấp dữ liệu theo "Bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh" và thường xuyên đề xuất cập nhật Bộ chỉ số phù hợp với điều kiện thực tế; đưa dữ liệu vào Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, Trung tâm điều hành thông minh, ứng dụng "Long An IOC" để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng tới mở rộng phục vụ cho lãnh đạo sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Các đơn vị, địa phương tập trung hoàn thành và triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu; thực hiện nghiêm quy định tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Hệ thống 1022; thúc đẩy phát triển kinh tế số, triển khai các giải pháp mời gọi doanh nghiệp công nghệ số đầu tư, hoạt động tại tỉnh; thúc đẩy triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt…

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An, nhìn chung, công tác triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh được các cấp, ngành tập trung thực hiện. Các chương trình, dự án đã đề ra được đảm bảo tiến độ. Tỉnh đã đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành đô thị thông minh (IOC), Kho cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh, Cổng dữ liệu mở, Nền tảng “Long An IOC”, “Long An Số” và “Long An ID”, Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp (Tổng đài 1022).

Các nền tảng số, hệ thống dùng chung phục vụ cho cơ quan nhà nước của tỉnh được vận hành ổn định, phát huy tối đa hiệu quả, phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành, tác nghiệp, không để xảy ra sự cố mất an toàn thông tin. Công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước của tỉnh tiếp tục duy trì ở mức tốt, cơ bản đạt các yêu cầu đề ra.

Đặc biệt, Long An đã hoàn thành công tác triển khai thí điểm chuyển đổi số toàn diện cho 3 đơn vị cấp xã (xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành; thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc; Phường 4, thành phố Tân An) và bước đầu đạt được kết quả khá tốt. Các địa phương thí điểm đã triển khai các mô hình thúc đẩy người dân tham gia chuyển đổi số như “Ngày thứ tư không hẹn”, “Cán bộ công chức hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4”, “Đội hình IT Xanh”; triển khai “Nền tảng chính quyền số cấp xã, trang thông tin điện tử” phục vụ công tác quản lý, tác nghiệp, chỉ đạo, điều hành trên môi trường số; tạo lập trang Zalo OA “Chính quyền số cấp xã”; triển khai tạo lập địa chỉ số cho 100% hộ gia đình; đưa các sản phẩm đặc trưng tại địa phương lên sàn thương mại điện tử góp phần phát triển kinh tế số… Các kết quả đạt được là nền tảng quan trọng, làm cơ sở triển khai nhân rộng toàn tỉnh trong thời gian tới./.

Bùi Giang

Xem thêm