Xã hội

Năm 2024, Long An phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,0-8,5%

Long An

Tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP (theo giá so sánh năm 2010) đạt 8,0% - 8,5%; thu ngân sách nhà nước tăng 12% so với năm 2023; GRDP bình quân đầu người đạt từ 105 - 110 triệu đồng...

Một góc thành phố Tân An - Đô thị loại II của Long An. (Ảnh minh họa: Đức Hạnh/TTXVN)

TTXVN - Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út cho biết, năm 2024, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP (theo giá so sánh năm 2010) đạt 8,0% - 8,5%; thu ngân sách nhà nước tăng 12% so với năm 2023; GRDP bình quân đầu người đạt từ 105 - 110 triệu đồng; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 94%; thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 4 xã nông thôn kiểu mẫu...

Để đạt chỉ tiêu đề ra, UBND tỉnh Long An phát động thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Theo đó, Long An tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tỉnh phát huy và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các sở, ngành, huyện, thị, thành phố trong tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, thực hiện tốt đợt phát động thi đua, chương trình xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, cải cách hành chính nhà nước; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp, chấn chỉnh, đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ở các ngành. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị.

Long An tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức, người lao động trực tiếp, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nhằm phát hiện, bồi dưỡng và xây dựng điển hình tiên tiến. Tỉnh kiện toàn, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp trong tỉnh phù hợp với thực tế của tỉnh. Tỉnh thực hiện tốt công tác thanh tra công vụ lĩnh vực thi đua, khen thưởng; nắm tình hình thực tế phong trào thi đua và hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể ở một số xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp và hợp tác xã. Tỉnh khen thưởng kịp thời để động viên các nhân tố mới, những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Khu Công nghiệp Long Hậu 1, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Năm 2023, tăng trưởng kinh tế của Long An đạt 5,77% (bình quân chung của cả nước 5,2%); quy mô nền kinh tế đứng thứ 13 cả nước; thu ngân sách đạt trên 20.950 tỷ đồng (vượt dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao). Văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 96,42 triệu đồng./.

Thanh Bình

Xem thêm