Thời sự

Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác

Nam Định

Hội thảo đã làm rõ, khẳng định những giá trị, sự quan tâm sâu sát, lời căn dặn của Bác qua 5 lần về thăm, làm việc tại Nam Định.

Toàn cảnh Hội thảo. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

TTXVN - Chiều 12/5, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức hội thảo “Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác”. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa tham dự.

* Thực hiện lời dạy của Bác

Báo cáo đề dẫn, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị nhấn mạnh, hội thảo là diễn đàn để tiếp tục khẳng định giá trị lịch sử lời dạy của Bác, từ đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận xã hội; thúc đẩy việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII, XIII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, 60 năm sau ngày Bác Hồ về thăm Nam Định lần cuối (21/5/1963 - 21/5/2023) và hơn 35 năm thực hiện đường lối Đổi Mới của Đảng, gần 30 năm tái lập tỉnh, thực hiện lời dạy của Bác, Đảng bộ, quân và dân Nam Định không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đang ra sức phấn đấu đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Hiện nay, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thường xuyên được nâng lên; bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới. Kinh tế của tỉnh phát triển vượt kế hoạch đề ra, quy mô được mở rộng. Tổng sản phẩm GRDP trong những năm gần đây tăng bình quân khoảng 7,5%/năm, nhất là năm 2022 tăng 9,07% cao nhất từ trước đến nay. Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; giảm tỷ trọng nông, lâm, thủy sản. Quy mô nền kinh tế được mở rộng, năm 2022: GRDP (giá hiện hành) đạt gần 92 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách từ kinh tế địa phương đạt gần 8.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 50,075 nghìn tỷ đồng, tăng 16,5% so với năm 2021; tổng giá trị hàng xuất khẩu vượt mốc 3 tỷ USD...

Đặc biệt, với sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, Nam Định đã trở thành một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, về đích sớm hơn 1,5 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và sớm hơn 11,5 năm so với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Giáo dục - đào tạo duy trì thành tích 28 năm liên tục nằm trong tốp dẫn đầu cả nước. Các chế độ an sinh xã hội được đảm bảo đầy đủ, kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 1,32%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,2%. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tỉnh chú trọng, thực hiện chế độ tập thể lãnh đạo đi đôi với phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu...

* Những định hướng quan trọng

Hơn 40 tham luận gửi tới Hội thảo đã làm rõ, khẳng định những giá trị, sự quan tâm sâu sát, lời căn dặn, huấn thị của Người qua 5 lần về thăm, làm việc tại Nam Định. Đặc biệt, những định hướng, gợi mở của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ V tại Hội trường Nhà máy Dệt Nam Định ngày 21/5/1963 về phát triển nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa, giáo dục, công tác đoàn kết lương - giáo và về phương thức lãnh đạo, quản lý, trở thành những định hướng chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tiến sĩ Hoàng Đình Trung, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh, tỉnh Nam Định cho rằng , với tầm nhìn chiến lược, Bác Hồ đã chỉ rõ những vấn đề Nam Định cần tập trung thực hiện, nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển, trở thành tỉnh phát triển. Bác căn dặn tỉnh phải chú trọng xây dựng các mô hình hợp tác xã phù hợp thực tế để đạt hiệu quả. Để nâng cao năng suất lao động, Bác khuyến khích việc cải tiến kỹ thuật canh tác, cải tiến công cụ lao động và đổi mới mô hình quản lý.

Nam Định là tỉnh có đông đồng báo Công giáo, Bác khẳng định, đồng bào Công giáo là một bộ phận không thể thiếu trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - chính trị của địa phương. Vì vậy, phải có kế hoạch, phương pháp tuyên truyền, vận động để bà con hiểu rõ, tham gia vào những chủ trương của Nhà nước, vì lợi ích cộng đồng, phải đoàn kết lương - giáo...

Theo Tiến sĩ Hoàng Đình Trung, nhiều năm qua, từ những lời dạy của Bác, bám sát thực tiễn vận động, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách phù hợp, khơi dậy nội lực để tăng tốc phát triển, đạt được kết quả ấn tượng trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội.

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, dù bận nhiều công việc, song Bác Hồ đã dành những tình cảm đặc biệt cho Đảng bộ, chính quyền quân và dân tỉnh Nam Định với 5 lần về thăm, làm việc. Bác đã dành thời gian trò chuyện, thăm hỏi, phân tích, định hướng để giúp Nam Định sớm trở thành tỉnh phát triển. Những kết quả trên mọi lĩnh vực Nam Định đạt được những năm qua là minh chứng rõ nét nhất trong việc làm theo lời Bác của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả lời dạy của Bác, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, Nam Định cần tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào thực chất, dần trở thành ý thức tự giác của cán bộ đảng viên, từng cơ quan đơn vị và toàn dân; phát huy tinh thần nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên, người đứng đầu cơ quan đơn vị.

Tỉnh nghiên cứu, tuyên truyền sâu rộng những lời căn dặn, chỉ dạy, chỉ đạo, định hướng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ, nhân dân tỉnh Nam Định; vận dụng sáng tạo lời dạy của Người vào thực tiễn phát triển hiện nay. Mỗi cá nhân, tập thể phải soi mình với tinh thần tự soi, tự sửa, tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của cán bộ đảng viên; phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần phê bình, tự phê bình.

Nam Định phải tập trung xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân; không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân../.

Vũ Văn Đạt

Xem thêm