An sinh

Nâng cao kiến thức công tác thông tin đối ngoại cho công chức, viên chức Bảo hiểm xã hội khu vực phía Bắc

Thái Nguyên

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại và bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức Bảo hiểm Xã hội 30 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

(TTXVN) Ngày 26/4, tại Thái Nguyên, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại và bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác thông tin đối ngoại của Bảo hiểm Xã hội 30 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh cho biết, trong hai năm qua, tác động của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác thông tin đối ngoại của ngành.

Tuy nhiên, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo ngành; sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các cơ quan, tổ chức..., công tác thông tin đối ngoại của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giai đoạn vừa qua được đẩy mạnh triển khai ở tất cả các cấp, không ngừng được quan tâm đổi mới, góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ công tác nghiệp vụ ở nhiều lĩnh vực chuyên môn thông qua việc khai thác và phát huy tối đa thế mạnh của các đối tác quốc tế phục vụ nhu cầu thực tiễn triển khai các chương trình công tác trọng tâm của ngành.

Qua đó, việc triển khai tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của ngành tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần khẳng định và nâng cao vị thế, hình ảnh của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tại khu vực và thế giới.

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh ccho biết, năm 2022 sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn trong công tác thông tin đối ngoại của ngành, với việc ban hành Quyết định số 1686/QĐ-BHXH về Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Quy chế này đã bao quát toàn bộ quy trình xử lý, lề lối làm việc nội bộ đối với tất cả các hoạt động thông tin đối ngoại của ngành; phân công, phân nhiệm cụ thể để thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.

Theo đó, các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phổ biến, quán triệt và hướng dẫn thực hiện Quy chế này một cách chặt chẽ, thống nhất xuyên suốt từ Trung ương tới địa phương nhằm triển khai hiệu quả công tác thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế của ngành.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia, diễn giả có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực đối ngoại chia sẻ về các chuyên đề nổi bật như: Định hướng công tác thông tin đối ngoại của Việt Nam trong tình hình mới; quan hệ giữa các nước lớn trên thế giới và tác động đến Việt Nam; phương pháp truyền thông hiện đại và ứng dụng đa phương tiện trên nền tảng số; các quy định về lễ tân đối ngoại, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế…

Các chuyên đề này được các đại biểu đánh giá thiết thực và có giá trị thực tiễn để áp dụng vào việc triển khai công tác thông tin đối ngoại tại đơn vị.

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh hy vọng, với các kinh nghiệm, chia sẻ của các chuyên gia, diễn giả tại Hội nghị sẽ cung cấp các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức, trang bị thông tin về hội nhập quốc tế, thông tin về tình hình thế giới, khu vực, công tác thông tin đối ngoại và hướng dẫn thực hiện Quy chế đối ngoại của ngành cho công chức, viên chức và cán bộ đầu mối làm công tác đối ngoại của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh yêu cầu, sau Hội nghị, mỗi công chức, viên chức làm công tác thông tin đối ngoại của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiếp tục cùng chung tay, chung sức nghiên cứu, xác định phương pháp, hướng đi phù hợp để củng cố, tăng cường các hoạt động thông tin đối ngoại, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội trong tình hình mới./.

Chu Thanh Vân

Xem thêm