An sinh

Long An: Giải quyết hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trong vòng 9 ngày

Long An

Tỉnh Long An ban hành Kế hoạch 1131/KH-UBND nhằm hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, giảm chi phí, duy trì sản xuất.

 Hội nghị trực tuyến của tỉnh Long An để việc triển khai thực hiện chính sách cho người lao động theo Quyết định 08/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

(TTXVN) Thực hiện Quyết định 08/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, UBND tỉnh Long An đã ban hành Kế hoạch 1131/KH-UBND triển khai thực hiện quyết định này. Nhằm góp phần hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống và hỗ trợ người sử dụng lao động giảm chi phí, duy trì sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm cho người lao động, UBND tỉnh Long An có quy định, hướng dẫn cụ thể để việc thực hiện được nhanh chóng, đúng đối tượng.

Theo đó, quy trình thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động gồm các bước sau: Người lao động làm văn bản đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu. Doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ và gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan Bảo hiểm Xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

Tiếp theo, doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy định đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh (thông qua Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện).

Trong hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chuyển hồ sơ của người lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trong hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tiếp đó, trong hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần: buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Doanh nghiệp nộp hồ sơ theo một trong các hình thức sau: Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

UBND tỉnh Long An quy định thời hạn giải quyết đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động là 9 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định; 11 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định trong trường hợp doanh nghiệp phải tiến hành xác minh.

Theo kế hoạch, hai nhóm đối tượng được hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/2 đến ngày 30/6/2022 (mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng) và người lao động quay trở lại thị trường lao động ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến ngày 30/6/2022 (mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng), trong vòng tối đa 3 tháng, phương thức chi trả hàng tháng.

Kế hoạch hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của UBND tỉnh Long An yêu cầu công tác triển khai phải khẩn trương, nhanh chóng, giảm tối đa thủ tục hành chính để người lao động có thể tiếp cận kịp thời gói hỗ trợ của Chính phủ; vừa đảm bảo cho người lao động có thể tiếp cận gói hỗ trợ của Chính phủ một cách thuận lợi, vừa hạn chế tối đa các vấn đề tiêu cực trong việc triển khai thực hiện chính sách./.

Đức Hạnh

Xem thêm