Quốc hội với Cử tri

Nhiều ý kiến cử tri thống nhất về độ tuổi hành nghề của công chứng viên là đến 70 tuổi

Long An

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An Nguyễn Thanh Hải tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ thảo luận và xem xét trên cơ sở pháp lý quan trọng để đóng góp ý kiến dự án luật tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh hội nghị.
Ảnh: Trần Thanh Bình/TTXVN

TTXVN - Chiều 8/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) và Luật Công chứng (sửa đổi).

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An cho rằng, Luật Công đoàn có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013 là cơ sở pháp lý quan trọng về tổ chức và hoạt động công đoàn thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Luật Công chứng năm 2014 giúp hoạt động công chứng có nhiều bước tiến mới. Đội ngũ công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam ngày càng phát triển. Số lượng công chứng viên tăng khoảng gần 2,7 lần, số lượng tổ chức hành nghề công chứng tăng hơn 2 lần so với thời điểm Luật Công chứng năm 2014 bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tuy nhiên qua 10 năm thực hiện, hai luật trên đã bộc lộ một số bất cập, vướng mắc. Vì vậy, việc triển khai dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) và Luật Công chứng (sửa đổi) là cần thiết để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, giải quyết các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành, cũng như các vấn đề mới phát sinh mà Luật Công đoàn chưa điều chỉnh. Sửa đổi Luật Công chứng là cần thiết nhằm tiếp tục nhằm tiếp tục thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng; tạo cơ sở pháp lý cho bước phát triển mới của hoạt động công chứng theo chủ trương xã hội hóa, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng và tính bền vững của hoạt động công chứng, từng bước phát triển nghề công chứng Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã đóng góp ý kiến thiết thực, phong phú và phù hợp với tình hình chung của hoạt động công đoàn và công chứng. Cụ thể, đối với dự án Luật Công đoàn (sửa đổi), tại khoản 2, Điều 30, theo hai phương án đưa ra, một số ý kiến thống nhất phương án 1: “Tại những nơi đã có tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, kinh phí công đoàn theo điểm b khoản 1 Điều 29 được phân phối cho các tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở theo quy định của Chính phủ”. Về việc bổ sung quy định mới “Phản biện xã hội của công đoàn” (Điều 17), đa phần ý kiến thống nhất phương án 1. Các đại biểu cũng nhất trí nội dung hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy công đoàn, cơ chế quản lý cán bộ công đoàn và tăng cường vai trò của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh mới;…

Đối với Luật Công chứng (sửa đổi), nhiều ý kiến thống nhất về độ tuổi hành nghề của công chứng viên là đến 70 tuổi (Điều 8, Điều 14, Điều 15); về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm công chứng viên (Điều 11 - 15), nhưng phải có giấy giám định sức khỏe của Hội đồng pháp y (nếu chỉ giấy khám sức khỏe chưa đủ hợp lệ).

Về loại hình hoạt động của văn phòng công chứng (Điều 21 dự thảo), có ý kiến đề nghị chọn văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp doanh; địa điểm công chứng (Khoản 2 Điều 44 dự thảo) cần thêm quy định có lý do chính đáng khác thì được thực hiện công chứng ngoài trụ sở tổ chức hành chính công chứng. Để tránh lạm dụng, lý do này phải được ghi rõ trong lời chứng của công chứng viên…

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An Nguyễn Thanh Hải tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ thảo luận và xem xét trên cơ sở pháp lý quan trọng để đóng góp ý kiến dự án luật tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV./.

Trần Thanh Bình

Tin liên quan

Xem thêm