Chỉ đạo, Điều hành

Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị trong Quân đội

Những năm qua, di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành những “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Thanh Huyền/CTV)

TTXVN - Ngày 25/5, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trường Sỹ quan Chính trị đồng tổ chức Hội thảo khoa học: "Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam".

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo hội thảo.

Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo cho biết, các di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ gắn với quá trình hoạt động cách mạng của Bác Hồ mà còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục, lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đến nhân dân cả nước. Những năm qua, di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành những “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân nói chung, cũng như cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tập trung thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Bên cạnh đó, sự vận động của đời sống xã hội và sự phát triển của nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị.

Việc phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó luận chứng giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thẩm thấu, sâu lắng, phong hóa trong các di tích để lan tỏa, đổi mới, nâng cao nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị là vấn đề có ý nghĩa quan trọng; góp phần trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; lấy xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở, nền tảng.

Gợi mở một số vấn đề tập trung thảo luận, Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Trường Sỹ quan Chính trị nhấn mạnh, di tích và phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh là những vấn đề có ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam hiện nay. Do vậy, các tham luận tập trung luận chứng, làm sáng tỏ quan niệm và nội hàm của quan niệm về di tích, giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá khách quan, toàn diện những giá trị của di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới; phân tích, đánh giá thực trạng của phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Từ đó, các đại biểu đề xuất những giải pháp vừa có tính khả thi cao; vừa phù hợp với sự phát triển của thực tiễn, để phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị ở các cơ quan, đơn vị Quân đội...

Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 100 bài tham luận của cán bộ, nhà khoa học, nhà nghiên cứu từ các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng; cán bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội. Ban biên tập đã lựa chọn được 69 bài tham luận tiêu biểu, biên soạn thành kỷ yếu hội thảo.

Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng phát biểu khai mạc. (Ảnh: Thanh Huyền/CTV)

Các phát biểu và tham luận gửi tới hội thảo đã tập trung làm rõ giá trị cơ bản di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc lan tỏa giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giáo dục thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong thời kỳ mới; phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay, nhất là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tin, tình cảm cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, xây dựng văn hóa "Bộ đội Cụ Hồ" trong tình hình mới; việc phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Quân đội theo di huấn của Người, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh về chính trị.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương thường xuyên quan tâm giúp đỡ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị Quân đội để tiếp tục đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng cho các lực lượng, nhất là thế hệ trẻ thông qua các di tích, cụm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cả nước; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân về truyền thống vẻ vang của Quân đội, vai trò của Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mối quan hệ quân - dân cá nước, góp phần lan tỏa nét đẹp phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân.

Đại biểu dự hội thảo tham quan khu vực trưng bày ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Huyền/CTV)

Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nghiên cứu, tham khảo những phương pháp, cách làm mà Ban Quản lý các di tích, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trao đổi trong Hội thảo để tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ gìn giữ lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức các hoạt động tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, khu đón tiếp nhân dân, Khu Di tích Đá Chông (K9) và các công trình, kiến trúc liên quan.

Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Kết luận số 308-KL/QUTƯ của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 122-NQ/QUTƯ của Thường vụ Quân ủy Trung ương về "Lãnh đạo nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng trong giai đoạn mới"...

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh lưu ý, các cơ quan, đơn vị Quân đội cần tham khảo những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, vận dụng linh hoạt, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, tiến hành các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị gắn với quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị phù hợp với đặc thù nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với ban quản lý khu di tích, cụm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn đóng quân để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về thân thế, sự nghiệp, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; lan tỏa sâu rộng hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người./.

Phan Phương

Tin liên quan

Xem thêm