Xã hội

Quán triệt đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng đến cán bộ chủ chốt các cấp

Sóc Trăng

Qua những nội dung chính thống được cập nhật, các cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng viên trong tỉnh có cái nhìn toàn diện, khách quan về đường lối quân sự, quốc phòng.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

TTXVN - Ngày 22/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề cập nhật kiến thức về đường lối quốc phòng đến các cán bộ chủ chốt các cấp.

Hội nghị được triển khai hình thức trực tuyến đến các huyện, thị xã, thành phố và 109 đầu cầu tại các xã, phường trong tỉnh; nhằm cung cấp thêm những thông tin thời sự quan trọng, chính thống, những chính sách về an ninh, quốc phòng của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh.

Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên được nghe Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Bộ Công an báo cáo với chủ đề: Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng của Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây cũng là tên cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, thời gian qua, môi trường chính trị, an ninh thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, sự điều chỉnh chiến lược, chính sách và phương thức phát triển nhằm thích ứng với tình hình mới ở nhiều quốc gia, lôi kéo, tập hợp lực lượng ngày càng phức tạp... Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tổ chức Hội nghị Thông tin thời sự chuyên đề lần 2 năm 2023 để thông tin tới cán bộ chủ chốt các cấp.

Theo lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng, qua hội nghị chuyên đề, các cán bộ đã được cung cấp những thông tin bao quát, góp phần làm sáng tỏ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, đặc biệt là vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, hội nghị giúp cán bộ, đảng viên trong tỉnh nắm được tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương, về quan điểm, mục tiêu chỉ đạo và phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng yêu cầu, sau hội nghị, qua những nội dung chính thống được cập nhật, các cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng viên trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp thu nội dung chuyên đề, có cái nhìn toàn diện, khách quan về đường lối quân sự, quốc phòng cũng như tư tưởng “bảo vệ nền độc lập, tự chủ của đất nước phải gắn với bảo vệ hòa bình”, “bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định” để đất nước phát triển; nhận diện đúng, đánh giá khách quan tình hình thế giới, khu vực, trong nước. Các cấp ủy Đảng, nhất là Đảng ủy Quân sự, phát huy vai trò trong việc cụ thể hóa đường lối quân sự, quốc phòng vào tình hình thực tế của địa phương.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành, địa phương cũng cần tiếp tục quan tâm theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những diễn biến tiếp theo của tình hình thế giới và trong nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá trên lĩnh vực an ninh quốc phòng; góp phần cùng hoàn thành nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 cũng như hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

Trung Hiếu

Xem thêm