An sinh

Quảng Ninh: Mục tiêu đến năm 2026, giảm 170 biên chế công chức

Quảng Ninh

Tỉnh cũng sẽ giảm 1.950 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước và 327 cán bộ, công chức cấp xã.

TTXVN - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh khẳng định, tỉnh đang thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 240-KH/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Sử dụng và tinh giản biên chế công chức, viên chức tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2026”. Qua đó, quản lý và sử dụng biên chế phù hợp với vị trí việc làm gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức.

Quảng Ninh chưa giảm biên chế công chức theo Kết luận 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị nhưng số viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước đã giảm 513 biên chế, chiếm 20,7% so với tổng số phải giảm trong giai đoạn 2022-2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ lưu ý, số liệu đưa ra và đề xuất, kiến nghị về tinh giản biên chế phải có cơ sở lý luận, thực tiễn để giải trình, làm rõ trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong quá trình tinh giản biên chế, Sở Nội vụ lưu tâm đến kiến nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, xem xét giãn lộ trình giảm biên chế ngành Giáo dục năm 2024 để các đơn vị có thời gian chuẩn bị; rà soát các cơ sở giáo dục thực hiện cơ chế tự chủ để đảm bảo tính khả thi, trong đó tập trung ưu tiên thực hiện cơ chế tự chủ ở các địa phương có điều kiện; cân nhắc kỹ việc tuyển dụng, xét tuyển từ viên chức sang công chức.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh yêu cầu, trước 15/9, UBND tỉnh phê duyệt xong các Đề án tự chủ cho các cơ sở giáo dục, làm căn cứ để các đơn vị này lên danh mục các khoản, mức thu theo quy định; khẩn trương chỉ đạo Sở Tài chính cấp đủ kinh phí hoạt động cho ngành giáo dục theo đúng tinh thần Nghị quyết của HĐND tỉnh./.

PV

Xem thêm