Xã hội

Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2025 vào nhóm 5 địa phương dẫn đầuvề chuyển đổi số toàn diện

Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh đặt ra mục tiêu từ nay đến 2025 và những năm tiếp theo sẽ đứng trong top 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số toàn diện.

Quảng Ninh sẽ khẩn trương thực hiện chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có giao thông vận tải.
                                                                                          Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Tỉnh Quảng Ninh đặt ra mục tiêu từ nay đến 2025 và những năm tiếp theo sẽ đứng trong top 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số toàn diện; nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về an toàn, an ninh mạng.

Để thực hiện mục tiêu này, Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh xác định, chuyển đổi nhận thức là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đặc biệt là nhận thức của người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương và trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Điều này đóng vai trò quyết định đến tốc độ chuyển đổi số, đến chất lượng, hiệu quả chuyển đổi số ở địa phương trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, tỉnh xác định người dân là trung tâm của chuyển đổi số; phát triển nền tảng số, xây dựng dữ liệu là giải pháp đột phá, quan trọng hàng đầu. Xây dựng cơ sở dữ liệu trở thành nguồn tài nguyên mới, là khâu then chốt của chuyển đổi số toàn diện ở tỉnh.

Về các giải pháp, từ nay đến hết năm 2024, Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tập trung cao điểm vào phát triển dữ liệu, xây dựng dữ liệu phục vụ chính quyền số, dữ liệu phục vụ kinh tế số và dữ liệu phục vụ xã hội số.

Quảng Ninh sẽ tập trung chuyển đổi số cho các lĩnh vực ưu tiên. Điển hình như với lĩnh vực y tế, tỉnh sẽ rà soát lại tình hình xây dựng nền tảng số hỗ trợ cho tư vấn, khám chữa bệnh từ xa; nền tảng quản lý chuyên dùng; nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử; nền tảng quản lý trạm y tế xã; nền tảng quản lý thông tin bệnh viện, quản lý hồ sơ bệnh án điện tử và tình hình số hóa thông tin sức khỏe, số hóa bệnh án điện tử liên thông thông suốt giữa các cơ sở y tế và giữa các cơ sở y tế với người dân, để phục vụ cho nhân dân một các thuận lợi nhất trong tra cứu, theo dõi khám chữa bệnh. Quảng Ninh phấn đấu là địa phương trong đi đầu chuyển đổi số của ngành Y tế; là địa phương phát triển nền tảng hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa; chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh dựa trên công nghệ số vào top đầu cả nước.

Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, ngành Giáo dục và Đào tạo cần rà soát phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong công tác quản lý, trong dạy và học, trong số hóa tài liệu, giáo trình, hệ thống học liệu; số hóa sách giáo khoa; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập của cả hình thức trực tuyến và trực tiếp. Quảng Ninh phấn đấu là địa phương đi đầu trong chuẩn hóa học bạ điện tử cho tất cả cấp học, ngành, bậc học; số hóa và quản lý thống nhất hệ thống văn bằng, chứng chỉ, chương trình đào tạo gắn với từng học sinh, sinh viên; xây dựng nền tảng tra cứu học liệu số dùng chung cho tất cả các cấp học.

 

Tỉnh đặt ra mục tiêu, đến hết năm 2024, công bố kết quả thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực phục vụ cho người dân như: y tế, giáo dục, bảo hiểm, lao động - thương binh và xã hội, an sinh xã hội…

Đầu năm 2022, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu đặt ra là đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành trong hệ thống chính trị của tỉnh, tạo ra các giá trị tăng trưởng mới cho kinh tế - xã hội, từng bước đưa kinh tế số giữ vai trò chủ đạo trong tăng trưởng GRDP và xây dựng xã hội số an toàn, nhân văn, phù hợp quy luật, yêu cầu phát triển trong thời đại 4.0.

Nghị quyết số 09-NQ/TU xác định 20 mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và 40 nhiệm vụ, giải pháp. Sau hơn 2 năm triển khai, đến nay có 16/20 mục tiêu đã hoàn thành, đạt 80%; 4/20 mục tiêu đang trong lộ trình triển khai thực hiện đến hết năm 2025, chiếm 20%.

Năm 2022, tỉnh Quảng Ninh nằm trong nhóm top đầu về chuyển đổi số toàn quốc, đứng vị trí thứ 3/63 các tỉnh/thành phố, tăng 4 bậc so với năm 2021; tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3/63 về Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index); đứng thứ 1 toàn quốc về cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Năm 2023, Quảng Ninh đứng vị trí thứ 2 về chỉ số thành phần Chính quyền số…/.

PV

Xem thêm